DEBAT:

Økologi og lokale fødevarer til Gribskovs kommunale køkkener

Af Bjarne Christiansen, kandidat for Alternativet, Gribskovvej 39B, KagerupI Alternativet blev vi helt glade her i løbet af sommeren, Spisekammeret Gribskov er kommet med i et samarbejde om udvikling af flere og bedre lokale fødevarer.
Region Hovedstaden har bevilget ni millioner kroner fra ReVUS-midlerne til et projekt, der skal koble lokale madproducenter sammen i fødevareklynger særligt målrettet mølleri, slagteri og mad fra havet. Udgangspunktet er at levere regionalt producerede sunde fødevarer til hovedstadsområdets offentlige køkkener.
I Alternativet hilser vi dette initiativ meget velkommen. Vi er også glade for, at Københavns Madhus er koblet på projektet. Det giver et godt fundament for at skabe brugbare kontakter til offentlige køkkener i Hovedstadsområdet. De offentlige produktionskøkkener har et behov for gode lokale fødevare. De har samtidigt et økonomisk fundament, der kan være med til at skabe udvikling af lokale kvalitetsprodukter.
Gribskovs kommunale køkkener skal også med i det arbejde. I Alternativet ønsker vi at tage bolden op. Vi ønsker, at de lokale køkkener skal indarbejde lokalproduceret og økologisk produceret fødevarer. Folketinget har vedtaget hensigtserklæring, et 2020 mål om at nå minimum 60 procent økologi inden år 2020. Det har Gribskov Kommune ikke fået i gang sat. Alternativet vil rejse det som et stærkt ønske efter november valget.
Det kommunale madudbud stiller i dag krav om hovedsagelig friske fødevare, intet krav om økologi eller lokalproduceret fødevare. I Alternativet mener vi, at der ville være en stor logik i, at fødevareudbuddet både stiller krav om økologi og lokalt produceret fødevarer. Det vil være naturligt, at for eksempel stille krav om, at der bliver hovedsagelig serveret lokalt fanget fisk nok også uden ekstra udgifter. I forvejen stiller kommunen krav om friske fødevare, så kan vi lige så godt få de lokale med på listen sammen med økologien.
En omlægning med minimum 60 procent økologiske varer i de kommunale storkøkkener kan også nemt gøres i praksis. Her vil lokale producenter bestemt også være en mulighed, særligt når fødevareklynger bliver dannet med mølleri og slagteri. En fødevareklynge vil giver grobund for større vareudbud, der bedre dækker de kommunale køkkeners behov.
Det har vist sig de steder, hvor man har startet en omlægning til lokale og økologiske vare, der bliver brugernes tilfredshed og køkkenpersonalets arbejdsglæden meget større. Økonomien kan også holde til en omlægning. Der er mange storkøkkener rundt omkring i landet, der er startet på omlægning uden ekstra økonomiske midler.
Spisekammeret Gribskov har taget bolden op, Alternativet vil forsøge at gøre arbejdet færdigt i Byrådet, så de kommunale køkkener kommer til at understøtte denne gode udvikling.

Publiceret 10 September 2017 11:30

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV