Torvet i Græsted er blevet moderniseret, og nu skal resten af byen shines op. (Arkivfoto; Jan F. Stephan)

Torvet i Græsted er blevet moderniseret, og nu skal resten af byen shines op. (Arkivfoto; Jan F. Stephan)

Nu kommer Græsted under kærlig behandling

Byen får en overhaling for 1,5 millioner kroner

GRÆSTED: Mandag aften godkende byrådet, at kommunen sammen med byens borgere nu kan gå i gang med at forny byen adskillige steder. Både hovedgaden, stier, indgangen til Folkeparken og centerområdet skal have en overhaling for 1,5 millioner kroner i løbet af det næste års tid. Allerede i slutningen af juni går driftige borgere i gang med at forny området ved Centervej i Græsted. Det er blot ét af adskillige projekter, som i løbet af det næste år kommer til at forskønne byen. Udover området ved Centervej, så skal både stier, Græsted Folkepark og bymidten med Torvet, og Græsted Hovedgade fornys. Forbedringerne i bybilledet er en del af det såkaldte områdefornyelsesprojekt, som løber i perioden 2014-2019. Programmet for områdefornyelsesprojektet blev godkendt af Byrådet i maj 2014, og projektet har nu været i gang i to år. Borgmester Kim Valentin (V) har fulgt projektet tæt og roser Græsteds borgere for at tage aktiv del i arbejdet med at forny byen gennem det til formålet oprettede Græsted Byforum, hvor der bliver skabt gensidigt kendskab til aktiviteter og initiativer i byen. "Jeg oplever et virkelig stærkt engagement fra borgerne i byen. De tager et stort, fælles ansvar for at udvikle Græsted sammen med kommunen, og det er jeg utroligt stolt af," siger Kim Valentin.

En by, der hænger endnu bedre sammen

Formålet med områdefornyelsesprojektet er at forbedre rum og mødesteder i byen og understøtte initiativer, der kan være med til at skabe bedre sammenhængskraft i byen. Derfor har der gennem det seneste år kørt et udviklingsprojekt, hvor der har været samarbejde med eksterne konsulenter. Det forløb bliver ifølge formand for Teknisk Udvalg Bo jul Nielsen (S) nu rundet af, og rammerne for det videre arbejde med delprojekter i byen skal på plads, blandt andet med de synlige forbedringer af byens rum. "Det her er et synligt bevis på, at Græsted er inde i en rivende udvikling. Tidligere har Græsted haft ry af at være en soveby, men det har borgerne virkelig gjort til skamme," fortæller Bo Jul Nielsen. Ifølge en ny undersøgelse af Momentum er Græsted en af de småbyer (2000-4999 indbyggere) i Nordsjælland med den største befolkningstilvækst. Der er i 2016 afsat i alt tre millioner kroner til fornyelse af Græsted. De halvanden million er øremærket til eventpladsen, men den anden halvdel altså går til projekterne i byen. I alt har områdefornyelsesprojektet en samlet økonomisk ramme på 7,5 millioner kroner. -Gisli

Fakta: Græsted Byforum

Græsted Borgerforening, Græsted Handels- og erhvervsforening, Gribskov Hallen, Græsted Frivilligcenter, menigheder i Græsted, Græsted Veterantogsmuseum, Fredbogårdfonden, samt repræsentanter for delprojekter i byen, eksempelvis torvegruppen og Folkeparkgruppen.

Publiceret 21 June 2016 14:00

SENESTE TV