Gribskov Produktionsskole udvider med nye tiltag

Jorbrug, Mad & Sundhed er en af de nye linjer på den lokale produktionsskole

SKOLE: Gribskov Produktionsskole har netop indgået et samarbejde med Rabarbergården ved Helsinge.
Det oplyser skolen i en pressemeddelelse.
Skolen startede i efteråret 2015 den helt nye to-årige Kombinereret Ungdomsuddannelse, der kombinerer praktisk undervisning med bogligopkvalificering og erhvervstræning i lokale virksomheder.
Uddannelsen sigter mod, at eleverne enten kan opkvalificere sig til ufaglærte job eller til at gå videre i uddannelse på eksempelvis erhvervsskolen.
Ved skolestart august 2016, udvider skolen tilbuddet med et nyt erhvervstema ”Jordbrug, Mad og Sundhed”, hvor den praktiske del af undervisningen foregår på et lokalt jordbrug og hvor tanken er, at eleverne skal tilegne sig kompetencer indenfor alle delelementer i processen med at madvarerne bevæger sig fra ”have til mave”, eller fra ”jord til bord”.

Samarbejde med Rabarbergården

I den forbindelse starter Gribskov Produktionsskole et samarbejde med Rabarbergården i Helsinge der i forvejen er engageret med Haver til Maver, som er en form for skolehave. Her kommer der ca. 500 børn fra Gribskov Kommunes folkeskoler og børnehaver. Her undervises der i landbrug, naturteknik og mad.
”Eleverne fra produktionsskolen får et stort kendskab til landbrug, gartneri og fødevare områder. Jeg oplever en tendens, at en del unge mennesker gerne vil være udenfor og lave noget. Jeg oplever også en del af de unge gerne vil være noget i fødevarebranchen, og det vil vi tilbyde dem her, når de hopper på denne uddannelse efter sommerferien. Hvis de unge synes det er spændende, så har jeg et stort netværk indenfor hoteller, restauranter, kantiner, og så har jeg tænkt mig at sende dem videre. For eksempel kan de prøve 14 dage på et badehotel eller en restaurant i København og finde ud af om det er noget for dem. Hvis det er noget for den enkelte person, så kan det være personen skal være kok eller gastronomassistent”, fortæller Thomas Elletoft i følge pressemeddelelsen.
-Gisli

Publiceret 04 June 2016 12:15