I løbet af uddannelsen er der blandt andet fokus på udvikling af samarbejdsevner, selvstændighed samt planlægning og udførelse af konkrete arbejdsopgaver.

I løbet af uddannelsen er der blandt andet fokus på udvikling af samarbejdsevner, selvstændighed samt planlægning og udførelse af konkrete arbejdsopgaver.

Ny uddannelse skal gøre de unge klar til arbejdsmarkedet

Gribskov Produktionsskole vil opkvalificerer ufaglærte unge

GRIBSKOV: Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) er en helt ny to-årig uddannelse, der er startet op i august måned på Gribskov Produktionsskole, samt på en række andre produktionsskoler landet rundt. Uddannelsens hovedformål er at gøre de unge parate til det danske arbejdsmarked ved at opkvalificerer ufaglærte til at kunne klare de nye krav på det danske arbejdsmarked. "I løbet af de to år uddannelsen varer, lærer de unge at arbejde selvstændigt og samarbejde med andre om idéudvikling, planlægning og udførelse af service og specifikke arbejdsopgaver. De får også viden om og øvelse i at se egne muligheder og mulighederne i andres produktioner gennem idéudvikling, innovation, designtænkning og om produktion af genbrugsting", forklarer Charlotte Skak, som er nystartet lærer på KUU på.

En legeplads for gode ideer

Charlotte Skak beskriver uddannelsen som et sted, hvor der er plads til at tænke ud af boksen og få nye idéer. "Vi vil med uddannelsen forsøge at matche de lokale aktørers behov for arbejdskraft. Vi ønsker at kvalificere de unge bredt i forhold til efterfølgende uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen består af værkstedsundervisning, erhvervstræning i lokale virksomheder, undervisning inden for forskellige boglige fag, samt undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære", oplyser hun.

"På den her uddannelse skal der være plads til at tænke ud af boksen", forklarer lærer på Gribskov Produktionsskole Charlotte Skak

Godt på vej

Blandt skolens elever er den nye uddannelse blevet godt modtaget. "Det er pissefedt at gå på KUU. Jeg vil gerne tage en uddannelse, derfor synes jeg, at der her var en god mulighed for mig for at hæve min karakterer", udtaler Filip Poulsen, elev på uddannelsen. Og han bakkes op af studiekammeraten Morten Olsen. ”Jeg har valgt at tage denne uddannelse, fordi jeg gerne komme videre og ud på arbejdsmarked, og jeg føler allerede, uddannelse har hjulpet mig godt på vej i den rigtige retning”, siger han. mdi

Publiceret 18 October 2015 07:00