Gribskov og venner fritænker i Gilleleje

Ny vision samtænker turisme og kystsikring

Af
Jeanette Hougaard

gilleleje: Hvad kan man egentlig få af spændende ideer i landets kystbyer, der kan tiltrække flere turister, hvis man løsner på de stramme bånd i forhold til både kystnærhedszone og strandbeskyttelseslinien? Det har Miljøministeren, Erhvervs- og Vækstministeren samt Ministeren for By, Bolig og Landskab opfordret landets kystkommuner til at komme med bud på ved at indsende deres mest visionære og ambitiøse projekter. Gribskov Kommune præsenterede i sidste uge skitserne til projektet med titlen New Nordic Coast.
New Nordic Coast (NNC) er en vision, der vil styrke turistudviklingen ved skabe flere overnatningsmuligheder og attraktioner af høj kvalitet. Den søger også at binde byen og havnen sammen og ikke mindst at sammentænke udvikling af kysten med kystsikring. Det har i første omgang fået kommunen til at involvere Gilleleje Havn, Bakkeselskabet, Foreningen Gilleleje Havbad og projektet Strand-By-Havn, der alle har enten ejerskab eller planer, der falder naturligt ind i kommunens ansøgning.

Strandhoteller skyder op

Som det fremgår på billedet indeholder projektet en ny strandmole, der kan rumme rekreative elementer som havbad, gæstepladser for tilsejlende badegæster, natur/oplevelsesrum og vandsportsfaciliteter. Strandmolen, der forlænges ind i byen, kan blive en strandpromenade, der binder byen sammen.
Strandmolen vil desuden få den effekt, at den fungerer som sandfanger og vil på samme tid skabe bredere sandstrand på vestsiden og forhindre at indsejlingen til havnen tilsander. De brede sandstrande gavner både som kystbeskyttelse og attraktion for området.
På 'sten og grus' arealet bag restaurant 'Far til 4', planlægges tre forbundne hotelbygninger, en strandsuite, livredderfunktion og terrasse.

Mange dispensationer

Hvis Gribskov Kommune udmærker sig i ministeriernes udvælgelse og bliver 'frikommune' i forhold til de gældende regler, betyder det at kommunen ikke skal give en særlig planmæssig eller funktionel begrundelse for at placere et anlæg i kystnærhedszonen, som NNC ellers ville være omfattet af. NNC-projektet er dog udfordres af andre love og regler. Det gælder råstofloven (for at kunne opsuge sand til projektet), råstofplan 2000 (udpeget til indvinding af sten, sand og grus), fredning (som Strandengen og Strandbakkerne er omfattet af) samt Natura 2000, som er områder, der er udpeget til beskyttelse af forskellige naturtyper og truede arter.

Publiceret 17 March 2015 07:00

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV