Frederik Teisen vover sig ikke længere ned af vejen, der er skyllet væk og udhulet af Bodil. Foto: Jan F. Stephan

Frederik Teisen vover sig ikke længere ned af vejen, der er skyllet væk og udhulet af Bodil. Foto: Jan F. Stephan

Kystsikring i forfald efter Bodil

Private Kystsikringslag efterlyser samarbejde fra kommunens side

Af
Frank S Pedersen

Tisvilde: "Siden Bodil har det været umuligt at få adgang til stranden med de maskiner, der skal ned og vedligeholde de faste anlæg", siger Frederik Teisen, mens han kæmper for at bevare fodfæstet på den stejle vej. Den er livsnerven til de bølgebrydere og høfder, som private kystsikringslag har opført gennem tiderne og som bevarer kysten stort set urørt. I modsætning til andre steder, hvor kysten er skredet og blotter sit sandede indre.
Vi taler om den vej ned til stranden ved Helenekilde, som åbenbart har været brugt stort set altid. Og som ikke længere kan bruges.
Vejen er spærret med en bom og belægningen med flisesten antyder, at her kan godt køre store køretøjer læsset med store sten.

På vej væk?

Men 25 meter før den solide vej bliver til en endnu mere solid belægning af toppede sten, er den skiftet ud med beton.
"Det er kommunen der har lagt det på efter Bodil, som nåede helt herop", fortæller Frederik Teisen. "Betonen er kun en tynd skal, der ikke kan holde til at køre et læs sten på", mener han. Selv om det klogeligt ikke har været afprøvet. Inden vejen når til stranden forsvinder den helt. Fra stranden kan man faktisk se ind under vejen.

Vedligeholdelsen af høfder og bølgebrydere er afhængige af adgangen til stranden. Foto: Jan F. Stephan

Vedligeholdelsen af høfder og bølgebrydere er afhængige af adgangen til stranden. Foto: Jan F. Stephan

Hvad med de faste anlæg

Frederik Teisen er selv tidligere formand for et at de kystsikringslag, der skal bruge vejen for at køre materialer til stranden. Han er ikke tryg ved udviklingen efter den seneste storm.
"Kommunen er forbavsende uinteresseret i kystsikring. Nu snakker man om sandfodring, men hvad med de faste anlæg, som vores", spørger han. Og håber ikke at kommunens manglende indsats i forbindelse med den fredede Vincentsti, der forsvandt efter stormen, er et billede af fremtiden.

Dokumentation

"Kommunen siger at vi bare kan sejle materialerne ud og det har vi da også gjort før, når det i perioder ikke har været muligt at komme frem langs stranden", fortæller han. Og trøster sig med, at brugen af selve vejen ned til stranden er veldokumenteret.
"Her på Side 200 i bind 2 af Flemming Runes bog. Et firspand trækker en vogn op fra stranden. Det er skønt at han har det billede med, for hvad nytter det hvad vi andre kan huske", siger Frederik Teisen.

Publiceret 19 August 2014 00:00

SENESTE TV