Trods sne og fodbold var tilslutningen til mødet om Søborg Søs fremtid så overvældende, at aftenens møde måtte flyttes til den større gymnastiksal. Foto. Jan F. Stephan

Trods sne og fodbold var tilslutningen til mødet om Søborg Søs fremtid så overvældende, at aftenens møde måtte flyttes til den større gymnastiksal. Foto. Jan F. Stephan

Svære valg om fremtiden for Søborg sø

INFORMATIONSMØDE. Lodsejere ser muligheder i at genskabe søen i halv størrelse

Af
Af Bjarne Castella

SØBORG: Trods snefald fra himlen og håndboldkamp i fjernsynet, så var fremmødet til et orienteringsmøde om Søborg Søs fremtid torsdag aften i Søborg Forsamlingshus så stort, at aftenens gymnaster måtte bytte lokale med mødet, så de godt 100 fremmødte indtog gymnastiksalen med siddepladser til alle.
Mødet var arrangeret af Søborg Sø"s Landvindingslag i tæt samarbejde med Gribskov Kommune, og den bærende idé var fremlæggelse af tre mulige scenarier for den berømte søs fremtid.
Søens udtørrede areal på ca. 600 hektar har i mange år været delt mellem 65 lodsejere med større eller mindre bidder, og formanden for Landvindingslaget, gårdejer Kaare Larsen fra Brunbjerggård, som p.t. ejer og forpagter 110 hektar, ridsede søens tre aktuelle scenarier op for de fremmødte med en del af det materiale, som var præsenteret på et lukket møde for laugets medlemmer i lørdags.
For det onde faktum er, at søens bund har sat sig, så det gamle pumpesystem fra 1945 og kanalerne ikke mere kan forhindre, at den reelle dyrkningsjord i den udtørrede sø bliver mindre og mindre. Det kan man gøre noget ved med et nyt og moderne pumpesystem og dræning, men det er til en pris af ca. 30.000 kroner pr. hektar, så det er ren pest for landbrugsøkonomien.

Det svære valg

En anden mulighed er at lade tingene være som de er, men så vil vandet alligevel med naturens hjælp stige i de kommende år, så landbrugsjorden bliver mere og mere ubrugelig til andet end lidt hø m.v.
Den tredje mulighed er at genskabe søen til sø igen, og det er ikke mere som for en snes år siden kolera for landmændene, for de er nu overvejende positive for denne løsning.
Børge Sørensen, som indtil valget var formand for Plan- og miljøudvalget i Gribskov Kommune, er nu med støtte fra det nye byråd blevet formand for en arbejdsgruppe, dannet af lauget og kommunen, som skal håndtere problemerne, og han kunne oplyse, at lodsejernes endelige valg vil ske på en generalforsamling i lauget i foråret.

Den tredje – og nok mest realistiske løsning for søen, nemlig genskabelse – blev studeret intenst af de fremmødte. Foto: Jan F. Stephan

Den tredje – og nok mest realistiske løsning for søen, nemlig genskabelse – blev studeret intenst af de fremmødte. Foto: Jan F. Stephan

Fond kontaktet

På mødet blev det oplyst, at man søger at få en fond til at håndtere den tredje mulighed med at genskabe søen, men det bliver formentlig kun en genskabelse til godt 300 hektar – altså det halve af den oprindelige, udtørrede sø, men så med naturvenlige kanter med sivskove.
Fonden, formentlig Aage V. Jensens Fond, skal efter planen opkøbe jordene og de involverede landmænd skal tilbydes erstatningsjord og købspriser. Disse planer blev præsenteret af konsulent Andreas Höll fra firmaet Agrovi, Videncenter for Landbrug og Erhverv i Hillerød, og denne sidste mulighed vandt også store dele af de fremmødtes tilslutning, Men enkelte mente, at en ny sø måske blot ville blive et sort hul med sort vand, og her måtte Höll forklare, at der ville gå en del år, før fosfor-balancen i en ny sø var genoprettet til klart fiskevand. Nu afventes laugets generalforsamling.

Publiceret 21 January 2014 08:00

SENESTE TV

Spil bingo og hjælp SOS Børnebyerne

Hjælp SOS Børnebyerne arrangerer bingospil torsdag 21. Marts.

Denne dag kan du spille og støtte en god sag . Det sker i "Det Gamle Posthus" på Stationsvej i Gilleleje. SOS Børnebyerne er klar med masser af spilleplader og gevinster. Overskuddet fra dagen går ubeskåret til SOS Børnebyerne.

Det er SOS Børnebyernes Lokalgruppe, der står for arrangementet, og de håber, at både garvede bankospillere og nybegyndere har lyst til at være med og støtte den gode sag.

”Vi har været rundt i byens butikker for at få sponsoreret gaver til arrangementet. Det har været en meget positiv oplevelse. Vi mærker stor velvilje og god opbakning til den indsats SOS Børnebyerne gør rundt om i verden for at hjælpe forældreløse og udsatte børn,” siger Anni Sejrsbøl fra lokalgruppen.

Kapp