DEBAT: Vores vand er for hårdt

Af
Timm Nielsen

Soldalen 5

3210 Vejby

Det er et problem, at vandet i hovedstadsområdet, og dermed også Gribskov, er hårdt; dvs. har et højt kalkindhold. Problemet består i, at kalken aflejres i installationer og vandhaner mv. Det betyder, at der skal bruges mere energi til opvarmning af vandet. Desuden medfører kalken, at der skal bruges mere sæbe, vaskepulver og shampoo. Og mon ikke de fleste har oplevet kalkaflejringer på gulve og fliser i badeværelset?

Der er derfor private husholdninger, som har fået installeret et aggregat, som kan fjerne en del af kalken. Men ville det ikke være en fordel, dersom kalken blev fjernet centralt, nemlig på vandværket? Hvilket man da også gør mange steder, fx Tyskland og Sverige. Som noget nyt er man også på forsøgsbasis gået i gang med at afkalke vandet i Brøndby Kommune.

Der findes mange måder, hvorpå kalken kan fjernes fra vandværksvandet. Den metode man anvender i Brøndby har den indlysende fordel, at den kun fjerner kalken (kalcium) og ikke vandets indhold af magnesium, som bl.a. forebygger hjerte-kar-sygdomme. Desuden kan de betydelige mængder af kalk, der udfældes, gøre gavn mange steder. Fx i landbruget og bygge- og anlægssektoren, samt fremstilling af glas. Det er dermed en nyttig råvare, man derved får adgang til som et biprodukt.

Nu er det selvsagt ikke gratis at afkalke vandet, selvom processen er rent mekanisk, så prisen vil derfor stige marginalt. Men denne merudgift vil være væsentlig mindre end de besparelser, som opnås i form af mindre energiforbrug ved opvarmning og et mindsket forbrug af sæbeprodukter. Samtidig bliver vi forskånet for den irritation, der består i kalkaflejringer i køkkener og badeværelser og tilkalkning af vandhaner og tilsluttede rør.

Det igangværende forsøg vil vise, om vandet efter afkalkningen har den ønskede PH-værdi, hvilket er vigtigt af flere grunde.

Jeg håber, at vandværkerne i Gribskov Kommune vil følge forsøget i Brøndby med interesse, og bliver inspireret til – sammen med Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (Hofor) - at gøre brug af de erfaringer der indhøstes. Det ville være godt for både miljøet og de private husholdningers økonomi.

Publiceret 14 May 2019 14:31