Foto: Jan F. Stephan

Foto: Jan F. Stephan

Åbent brev til borgmesteren:Aprilsnar eller er det virkelig politik i Gribskov?

Af
Mai Smedegaard,

formand for Idrætsrådet

debat På vegne af Idrætsrådet læser og erfarer vi mandag at der er kommet en omkonstituering. Der er sikkert mange gode grunde til denne handling. Men set med idræts-øjne så sidder vi med nr. 3 konstituering, med endnu et nyt udvalg, og formentlig nye politikere, som vi skal forklare forfra, hvad det er vi arbejder med. Vi har f. eks. en meget vanskelig sag omkring lokaletilskud, hvor vi gennem de sidste 2 år har oplevet igen og igen at blive sendt tilbage med besked om at gøre tingene på en ny måde. Det gør det meget vanskeligt, når man så kommer med et nyt forslag, at der er kommet en ny politisk udvalgsformand/nyt udvalg, som så synes noget andet end den forrige.

På os virker det som om idrætten ”bare” er en størrelse, man flytter rundt med, som det nu passer. Vi arbejder jo frivilligt og stiller op til møde efter møde med udvalg, administration og idrætsmøder med foreningerne og hallerne, arrangementer på stribe, hvor vi formidler de politiske budskaber og samler kommentarer ”fra marken”. Vi synes, at vi leverer et seriøst og engageret arbejde. Men samarbejdet kræver også kompetente medspillere, som ved noget om de områder, som man skal arbejde med politisk. Det gør arbejdet noget nemmere og mere konstruktivt for alle deltagere.

Anders Gerner Frost, du fortalte mig efter valget, at når man arbejder i maskinrummet inden beslutningerne vender man alle brikker. Vi oplever, at det sker, uden meget samspil på ” mellemdækket og underdækket”, altså os og alle folkene ude i foreningerne. Idrætten arbejder jo også sammen med kulturen og har puljer, som er flettet sammen og har været det i flere år. Vi støtter hinanden i de udfordringer der er året igennem og afholder møder sammen.

I går modtog vi denne mail fra kulturchef Kirsten Frandsen omkring sundhedspuljen, som vi er flere der allerede har arbejdet seriøst med:

Tak for en fin workshop og et stort engagement fra jeres side. Det var dejligt, at mange af jer fandt sammen i gode samarbejder og dialoger.

Det er meget forståeligt, hvis I undrer jer over endnu ikke at have set puljeopslaget til ”Sammen om sundhed og trivsel”. Puljeopslaget skulle besluttes ved sidste udvalgsmøde i udvalget for Forebyggelse og Idræt, men punktet blev udskudt til et senere møde.

I lørdags blev der foretaget en omkonstituering af Byrådet, og det medførte bl.a., at udvalget Forebyggelse og Idræt blev nedlagt, og forebyggelse vil fremover være en del af udvalget Ældre, Social og Sundheds opgave. Så snart vi ved mere om, hvad der sker med puljen ”Sammen om sundhed og trivsel” vil I høre nærmere.

Idrætsrådet har mandagen igennem mailet flittigt omkring vores arbejde og berettigelse, mange har en overvejelse om vi overhovedet gider lave dette stykke arbejde. På vores halfordelingsmøder som lige har været afholdt er der flittig dialog omkring hvad Gribskovs kommunes midler går til, og hvad der sker med Idrætten.

Jeg er bange for, at med dette nye udvalg så er Idrætten nedprioriteret frem for børn og familie. Og med alle de voksne som dyrker idræt i kommunen, og som vi i temamødet om forebyggelse netop fik fokus på skulle prioriteres i idrætten, så er vi dybt forundret.

Vi tænkte faktisk, at dette var en aprilsnar?

Publiceret 15 April 2019 10:00

SENESTE TV

Skoleelever i Gilleleje skal være lydforskere

undervisning Elever fra 4- 6. klasse i Gilleleje kan nu blive forskere for en dag. Temaet er lyd og eleverne kan prøve at arbejde og tænke som en forsker, og øve sig i at være nysgerrige, systematiske og observante. Skoleklasserne kan besøge Gilleleje Bibliotek, hvor bibliotekarer sammen med elevernes lærere står klar til at guide eleverne gennem ni forskellige aktiviteter fordelt på tre stationer: Mærk lyden, brug lyden og kend lyden. Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

Gilleleje Bibliotek har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale skoleklasser til at deltage sammen med 113 andre folkebiblioteker over hele landet. Programmet kører fra 24. april til 24. maj.

Ud over Skoleprogrammet kan eleverne deltage i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor eleverne konkurrerer i at indsamle lydoptagelser til forskningsprojektet ’Lyden af Danmark’. Konkurrencen kulminerer med et stort finaleshow 28. maj på DOKK1 i Aarhus, hvor den klasse, der har indsamlet flest lydoptagelser, kåres som vinder.

gs