"Jeg har tillid de ansatte i ældreplejen," skriver Pernille Kromann Sams. Foto: Mostphotos

DEBAT: Tillid og tro fremfor mere registrering og kontrol i hjemmeplejen

Af
Pernille Kromann Sams,

byrådsmedlem (NytGribskov)

debat Skal vi have endnu mere kontrol og registrering i hjemmeplejen i Gribskov i fremtiden? Jeg mener, at registrering af arbejdsopgaver, som ved eksempelvis stregkodning, tager tid fra hjælperens kerneopgaver - omsorgen, service og plejen af den ældre.

Undersøgelser igennem de seneste 5-10 år, siger tydeligt, at kontrol og registreringer i hjemmeplejen ikke er med til at sikre udførelsen af en opgave. Tiden hvor New Public Management var det rette styringsredskab er forbi - plejen af den ældre borger kan ikke styres, vejes, måles og bør ikke oversvømmes i registreringer og kontrol.

Nogle siger, at der skal mere kontrol til i hjemmeplejen - som løsning på at gardere sig mod at eventuelle mangler eller kontraktbrud.

Jeg siger, at registrering og kontrol entydigt opleves af de ansatte som et bevis på mistillid fra ledelse og politikere. Er det et signal, vi politisk ønsker at sende til de ansatte, der går på arbejde med lysten til at gøre en forskel for den ældre borger i Gribskov? Et arbejde, der i høj grad er båret på lysten til at skabe livskvalitet for andre mennesker.

Jeg ønsker som politiker og sygeplejerske at bøje følgende budskab i neon:

Jeg har tillid de ansatte i ældreplejen og til, at de løser de opgaver, den ældre borger har fået visiteret. Det tror jeg, fordi jeg stoler på deres ordentlighed og deres stolthed over deres arbejde.

Jeg er IKKE tilhænger af tidskrævende kontrolsystemer, der tager tid fra den ældre.

I 2019 arbejder vi i udvalget Ældre og udbud videre med grundlaget for den hjemmepleje, borgerne i Gribskov skal modtage i de kommende år. Borgere og politikere har i fællesskab peget på en hjemmepleje med værdierne, fleksibel, værdig og enkel. Vi skal forholde os til det faktum, at der bliver mange flere ældre i vores kommune. Det betyder, at vi er tvunget til at se på, hvordan vi tilrettelægger den pleje og service, vi skal yde og måden, vi strukturerer den på med samme økonomiske ramme og med den fleksibilitet, som det at arbejde med mennesker kræver.

Vi arbejder ud fra partnerskabstankegangen med vores kommende leverandører af hjemmeplejen. Det betyder, at vi sammen finder løsninger, der skal sikre, at borgerne får den pleje, de har brug for. Vi skal ikke slå nogen i hovedet med en tung kontrakt. Vi skal være fornuftige og ordentlige og finde de gode løsninger sammen med vores leverandører og vores ansatte. Selvfølgelig skal der være både eksterne og interne kommunale tilsyn, audits med stikprøvekontroller og lignende.

Men jeg er mere optaget af, hvordan vi løbende hører, hvad borgerne og deres pårørende oplever i fht. den pleje, de modtager. Er de tilfredse, og mener de, at de får den pleje, de har brug for? Vi må ikke være så naive, at vi tror, at vi kan registrere os ud af alt. Borgerne bliver ikke mere tilfredse af, at de ansatte skal bruge tid mere på at registrere og blive kontrolleret.

Vi skal til en af de kommende udvalgsmøder drøfte netop, hvordan vi sikrer, at borgerne får den hjælp, de har brug for. Vi skal fortsat i udvalget være nysgerrige på intelligente og effektive løsninger, dette kunne eksempelvis være nøglebrikker, der automatisk sikrer registrering af komme-/gå-tider, og som kan pensionere nøgleskabe, der giver ekstra køretid på vej mod et nødkald.

Vi skal værne om vores ansatte i ældreplejen og stole på deres faglighed og dømmekraft - det gør jeg.

Publiceret 18 January 2019 07:00

SENESTE TV

Påskemarch med Idrættens Venner

arrangement Langfredag 19. april holder Idrættens Venner i Tisvilde den traditionelle påskemarch for 42. gang.

Marchen foregår i det skønne Tisvilde Hegn og Troldeskoven, hvor deltagerne kan vælge mellem at gå enten 12, 20 eller 30 km i det tidlige forår. Specielt den korte rute er velegnet for en familieudflugt, da den overalt går ad gode og farbare stier.

Man kan starte på alle ruter fra kl. 8 fra Idrætshuset, Hovedgaden, hvor også sekretariatet har hovedkvarter. Her kan deltagerne købe startkort indtil kl. 10 på 30 km-ruten, kl. 11 på 20 km-ruten og kl. 12 på den korte rute.

Rasteplads med grill

Rastepladserne er igen ved Stængehus og Bækkebro, hvor det vil være muligt at få lidt at spise og drikke undervejs.

På Bækkebro har man taget den store grill med, hvor man kan købe grillpølser. Der er selvfølgelig også varme og kolde drikke.

Alle skal være i mål kl. 16.

Hvis man ønsker at gå ruten, koster det 20 kr. Skal der medalje med, koster det 40 kr. For børn under 15 år inklusive medalje koster det 30 kr. Der er kontant betaling.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Tisvildeleje Gymnastik Forening.

jesl

Frivilligheds-messe for foreningerne

arrangement Under overskriften 'Netværk gør stærk' inviterer Frivilligt forum Gribskov alle frivillige foreninger - kulturelle-, sociale- og idrætsforeninger - til fælles møde for at styrke kendskab til, hvilke foreninger der er, og hvad de står for.

Det foregår lørdag 27. april kl. 14-17 i Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge.

Ved hjælp af udstillingsboder og små 'speed-dating-møder' vil man blive klogere på, hvad frivillighed står for i Gribskov Kommune.

Frivillig forum håber med arrangementet, at være med til at styrke frivilligheden og bringe mange forskellige foreninger sammen, så både de og andre ude fra, kan blive klogere på hvem foreningerne er og hvad de kan bruges til.

Alle kan få en bod

"Hvis vi kender hinanden, bliver vi også meget bedre til at bruge hinanden," siger formand for Frivilligt Forum Ole Thomsen i en pressemeddelelse.

Alle foreninger der deltager, får mulighed for at få en bod, hvor de kan præsentere deres aktiviteter.

Der vil også på dagen være et par fælles oplæg.

jesl