Foto: Jan F. Stephan

Foto: Jan F. Stephan

DEBAT: Tegn uden om Tegners!

Af
Af Trine Torp, folketingsmedlem og miljøordfører,

og Peter Westermann, regionsrådsmedlem

Begge SF

debat Region Hovedstaden er netop ved at udpege mulige arealer hvor der kan indvindes råstoffer – altså åbnes grusgrave m.m.

Det areal, der er indtegnet i planen, som har vakt størst opmærksomhed, er i området Rusland ved Dronningmølle. Et beskyttet naturområde, der i øvrigt er nabo til Rudolph Tegners Museum, hvis fredfyldte statuepark kunne se frem til støj og møg fra en grusgrav.

Heldigvis er blev det på regionsrådsmødet 20. november bredt tilkendegivet, at vi ikke ønsker, at de kulturelle og naturmæssige værdier skal undergraves – bogstaveligt talt.

Fra SF har vi i Miljø- og Klimaudvalget udtrykt præcis det samme til en lokal delegation, der kom i audiens til vores seneste udvalgsmøde. Sagen er ikke færdigbehandlet formelt – men efter regionsrådsmødet mener vi, at den reelt er landet på bedste vis.

På regionsrådsmødet var der enstemmighed om et forslag om at afsøge andre muligheder end at Region Hovedstaden, som er landets geografisk mindste region, men med flest byggerier, skal være selvforsynende og planlægge råstofgrave, der kan dække de næste 12 års byggerier.

Det krav har været medvirkende til den miljøskadelige sandsugning i Øresund, som miljøministeren – kraftigt ansporet af SF! – så sent som 16. november bekendtgjorde, at man ikke ønsker at udvide, idet man i stedet gør det nordlige Øresund til beskyttet havområde.

Lovkravet om 12 års selvforsyning er virkelighedsfjernt og miljøskadeligt, ikke mindst fordi genanvendelse af byggematerialer, cirkulært byggeri, som bør være førsteprioritet på råstofområdet, ikke må regnes med i selvforsyningen.

Lovkravet presser ikke alene vores natur og miljø, men også generer en masse borgere ved unødigt at udlægge deres lokalområder til interesseområder for råstofindvinding.

Vi ønsker en råstofplanlægning, der tager vare på natur og miljø – til lands, til vands og i luften.

Derfor skal vi skrue op for genanvendelse og løsne lovkravene til den enkelte regions selvforsyning.

Publiceret 30 November 2018 13:00

SENESTE TV

Skoleelever i Gilleleje skal være lydforskere

undervisning Elever fra 4- 6. klasse i Gilleleje kan nu blive forskere for en dag. Temaet er lyd og eleverne kan prøve at arbejde og tænke som en forsker, og øve sig i at være nysgerrige, systematiske og observante. Skoleklasserne kan besøge Gilleleje Bibliotek, hvor bibliotekarer sammen med elevernes lærere står klar til at guide eleverne gennem ni forskellige aktiviteter fordelt på tre stationer: Mærk lyden, brug lyden og kend lyden. Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

Gilleleje Bibliotek har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale skoleklasser til at deltage sammen med 113 andre folkebiblioteker over hele landet. Programmet kører fra 24. april til 24. maj.

Ud over Skoleprogrammet kan eleverne deltage i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor eleverne konkurrerer i at indsamle lydoptagelser til forskningsprojektet ’Lyden af Danmark’. Konkurrencen kulminerer med et stort finaleshow 28. maj på DOKK1 i Aarhus, hvor den klasse, der har indsamlet flest lydoptagelser, kåres som vinder.

gs