Foto: Jan F. Stephan

Foto: Jan F. Stephan

DEBAT: Tegn uden om Tegners!

Af
Af Trine Torp, folketingsmedlem og miljøordfører,

og Peter Westermann, regionsrådsmedlem

Begge SF

debat Region Hovedstaden er netop ved at udpege mulige arealer hvor der kan indvindes råstoffer – altså åbnes grusgrave m.m.

Det areal, der er indtegnet i planen, som har vakt størst opmærksomhed, er i området Rusland ved Dronningmølle. Et beskyttet naturområde, der i øvrigt er nabo til Rudolph Tegners Museum, hvis fredfyldte statuepark kunne se frem til støj og møg fra en grusgrav.

Heldigvis er blev det på regionsrådsmødet 20. november bredt tilkendegivet, at vi ikke ønsker, at de kulturelle og naturmæssige værdier skal undergraves – bogstaveligt talt.

Fra SF har vi i Miljø- og Klimaudvalget udtrykt præcis det samme til en lokal delegation, der kom i audiens til vores seneste udvalgsmøde. Sagen er ikke færdigbehandlet formelt – men efter regionsrådsmødet mener vi, at den reelt er landet på bedste vis.

På regionsrådsmødet var der enstemmighed om et forslag om at afsøge andre muligheder end at Region Hovedstaden, som er landets geografisk mindste region, men med flest byggerier, skal være selvforsynende og planlægge råstofgrave, der kan dække de næste 12 års byggerier.

Det krav har været medvirkende til den miljøskadelige sandsugning i Øresund, som miljøministeren – kraftigt ansporet af SF! – så sent som 16. november bekendtgjorde, at man ikke ønsker at udvide, idet man i stedet gør det nordlige Øresund til beskyttet havområde.

Lovkravet om 12 års selvforsyning er virkelighedsfjernt og miljøskadeligt, ikke mindst fordi genanvendelse af byggematerialer, cirkulært byggeri, som bør være førsteprioritet på råstofområdet, ikke må regnes med i selvforsyningen.

Lovkravet presser ikke alene vores natur og miljø, men også generer en masse borgere ved unødigt at udlægge deres lokalområder til interesseområder for råstofindvinding.

Vi ønsker en råstofplanlægning, der tager vare på natur og miljø – til lands, til vands og i luften.

Derfor skal vi skrue op for genanvendelse og løsne lovkravene til den enkelte regions selvforsyning.

Publiceret 30 November 2018 13:00

SENESTE TV

Gå med 30 km ad Klosterruten

motion På lørdag 29. juni er det på med vandreskoene, hvis man vil med på en ca. 30 km lang vandretur på en del af Klosterruten. I spidsen går turlederne i Dansk Vandrelaug Hans Henrik Kleinert og Ingelise Kvorning.

"Vi starter i Esrum og går langs Esrum Sø gennem Gribskov, passerer Stjernen, der er centrum for de snorlige jagtveje, som Kong Christian den 5. anlagde, og fortsætter langs Store Grib Sø. Vi passerer Mor Grib's hule, kommer også forbi Æbelholt Kloster og slutter i Hillerød," fortæller de i en pressemeddelelse fra Dansk Vandrelaug.

Øvelser og små lege

Ud over at man får motion, vil der være forskellige indslag på turene som for eksempel 'Walk and Talk', særlige øvelser og små lege, hvor man bruger alle dele af kroppen, også hjerne og hjerte, og der vil være information om seværdigheder på turen.

Der bliver pauser undervejs til at nyde medbragt mad og drikke, inden turen slutter ved Hillerød station ca. kl. 16.30.

Turen starter kl. 9 ved Esrum skole, når bussen fra Saltum ankommer.

Det koster 30 kr. at deltage, hvis man ikke er medlem af Dansk Vandrelaug.

jesl