Borgmester om fyret borgerrådgiver: Skriv til mig i stedet

Af
Anders Gerner Frost

Borgmester

Gribskov Kommune

DEBAT: I 2014 besluttede det daværende byråd i Gribskov Kommune at oprette en borgerrådgiverfunktion. Byrådet afsatte midler til de kommende fire år, og de fire år er gået nu. For nylig besluttede det nuværende byråd at lade være med at forlænge borgerrådgiver-funktionen. En af årsagerne er, at vi er midt i en økonomisk presset tid, hvor vi har behov for at fokusere vores midler på vores kerneopgaver. En anden årsag er, at der er kommet færre henvendelser til borgerrådgiveren end tidligere.

Denne beslutning har fået flere borgere til at skrive læserbreve til Ugeposten, hvor de udtrykker bekymring om, hvor de så skal henvende sig, hvis de er utilfredse med behandlingen af en sag. Det kan jeg sige meget klart: De skal nemlig henvende sig til mig på min mailadresse agfro@gribskov.dk. Så vil jeg i samarbejde med fagudvalg og administrationen vurdere henvendelsen.

Derudover er min holdning også, at alle medarbejderne i Gribskov Kommune er borgerrådgivere, så jeg forventer, at alle borgere, der henvender sig med noget, de er utilfredse med, bliver taget godt imod.

Publiceret 15 November 2018 15:40

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs