Udvalgsformænd: Bibliotek skal fortsat være Græsteds kulturcentrum

Af
Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov)

Bo Jul Nielsen (S)

Michael Hemming Nielsen (Enhedslisten)

Brian Lyck Jørgensen (DF)

Birgit Roswall (V)

Jesper Behrensdorff (K)

debat Spændende, kulturelle arrangementer skal også i årene fremover finde sted på BLIK i Græsted. Biblioteket skal blive ved med at være en drivkraft for fællesskab og begivenheder i byen, og betjeningen af børn vil fortsat finde sted i skoletiden.

Det er budskabet fra gruppeformændene for partierne bag budgetaftalen. I aftalen om budgettet, som et bredt flertal i byrådet står bag, fjernes alene betjeningen af de voksne brugere – biblioteket vil bestå som kulturelt kraftcentrum, betoner de:

”BLIK skal fortsat være et kulturelt centrum og en drivkraft i Græsted. Der vil fortsat være mandskab til at understøtte kulturelle aktiviteter, selv om den traditionelle biblioteksbetjening af de voksne ophører. Vi ser gerne, at de kulturelle aktiviteter faktisk intensiveres,” lyder den fælles besked fra budgetpartierne.

Aftalen om budgettet indebærer en reduktion på 1 million kroner på betjeningen af voksne lånere på BLIK i Græsted. Biblioteket bevares som et bibliotek for eleverne på Gribskolen og som et bibliotek for alle byens borgere, bare med digital selvbetjening, når man fx skal låne en bog.

Generelt er bibliotekernes rolle i de senere år forandret, så der er mindre fokus på den klassiske betjening til at finde den rigtige bog. Og mere fokus på, at bibliotekerne sammen med borgerne skaber aktiviteter i lokalsamfundet. Og det er denne udvikling, som byrådets flertal med den nye aftale om budgettet vil understøtte.

Publiceret 12 October 2018 11:30

SENESTE TV