Udvalgsformænd: Bibliotek skal fortsat være Græsteds kulturcentrum

Af
Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov)

Bo Jul Nielsen (S)

Michael Hemming Nielsen (Enhedslisten)

Brian Lyck Jørgensen (DF)

Birgit Roswall (V)

Jesper Behrensdorff (K)

debat Spændende, kulturelle arrangementer skal også i årene fremover finde sted på BLIK i Græsted. Biblioteket skal blive ved med at være en drivkraft for fællesskab og begivenheder i byen, og betjeningen af børn vil fortsat finde sted i skoletiden.

Det er budskabet fra gruppeformændene for partierne bag budgetaftalen. I aftalen om budgettet, som et bredt flertal i byrådet står bag, fjernes alene betjeningen af de voksne brugere – biblioteket vil bestå som kulturelt kraftcentrum, betoner de:

”BLIK skal fortsat være et kulturelt centrum og en drivkraft i Græsted. Der vil fortsat være mandskab til at understøtte kulturelle aktiviteter, selv om den traditionelle biblioteksbetjening af de voksne ophører. Vi ser gerne, at de kulturelle aktiviteter faktisk intensiveres,” lyder den fælles besked fra budgetpartierne.

Aftalen om budgettet indebærer en reduktion på 1 million kroner på betjeningen af voksne lånere på BLIK i Græsted. Biblioteket bevares som et bibliotek for eleverne på Gribskolen og som et bibliotek for alle byens borgere, bare med digital selvbetjening, når man fx skal låne en bog.

Generelt er bibliotekernes rolle i de senere år forandret, så der er mindre fokus på den klassiske betjening til at finde den rigtige bog. Og mere fokus på, at bibliotekerne sammen med borgerne skaber aktiviteter i lokalsamfundet. Og det er denne udvikling, som byrådets flertal med den nye aftale om budgettet vil understøtte.

Publiceret 12 October 2018 11:30

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs