DEBAT: Sporene skræmmer - som ræven sagde til løven

Af
Søren Bald

Sandbogaards Alle 5

Tibirke Sand

3300 Frederiksværk

Debat Asserbo Vandværk er et medlemsejet vandværk, der har været veldrevet og medlemsejet i mange år. For en del år siden indledte man et konkret samarbejde med Baunehøj Vandværk for at udnytte nogle stordrifts- og forsyningsfordele. Vandværkerne var to uafhængige, men venligt og konkret samarbejdende enheder, der havde mange fælles løsninger, men for eksempel bevarede deres egne boringer. Asserbos inde i Tisvilde Hegn med supergodt vand.

Efter flere års fortrinligt samarbejde gik bestyrelserne i de to vandværker ind for en egentlig fusion. Det krævede vedtægtsændringer, og her sagde medlemmerne i Asserbo "nej tak", hvorefter bestyrelsen desværre trak sig. Nu kom en helt ny gruppe medlemmer på banen. Ved en ekstraordinær generalforsamling i september 2017 blev en ny bestyrelse valgt på en dagsorden, der fortsat og tydeligt handlede om at fastholde det gode samarbejde med Baunehøj Vandværk. Ikke mindst den nyvalgte formand betonede dette.

Men det var mundsvejr. Lige siden september 2017 har den nye formand skabt så stor reelle vanskeligheder for et fortsat samarbejde, at det er endt med, at Baunehøj Vandværks ledelse har gjort klar til at "trække stikket". Man har opsagt samarbejdet til udløb 31. december 2018.

Så langt, så skidt. Ved en ordinær generalforsamling i Asserbo Vandværk i juni i år måtte formanden derfor ty til alle mulige bortforklaringer.

Han påstod, at "vi har et velfugerende samarbejde med Baunehøj", selv om Baunehøj mindre end en måned før havde opsagt dette samarbejde. Han påstod, at det var sket efter gensidig overenskomst, hvad der er i åbenlys strid med de faktiske forhold. Der findes gode udsagnsord om den slags ukorrekte påstande.

Han mente, at hvis samarbejdet ophørte, "har vi andre muligheder", men hvilke vandværker vil samarbejde med Asserbo Vandværk, hvis formand har forpestet forholdet til samarbejdspartneren, Baunehøj Vandværk?

Hvilken dagsorden har denne formand? Måske flere? I det fremlagte budget var honorarerne til bestyrelsen forhøjet med 150 %! Måske tror formanden, at han kan blive "Vandværkskonge" med andre selskaber. Men det vil gå som i historien om ræven og løven, hvor ræven sagde til den syge løve: Sporene skræmmer!

Og som en uhyre interessant, men meget sigende detalje i beretningen fra generalforsamlingen, fik vi medlemmer udleveret en stemmeseddel, som vi skal tilbage til det gamle Øst-Europa for at finde magen til. Vedtægterne siger ikke entydigt, hvor mange der kan vælges. Og der kan jo opstilles et ubegrænset antal kandidater, men formandens stemmeseddel havde de to navne på, som han gerne ville have valgt. Det var ikke en neutral stemmeseddel, som du kan se. At dirigenten godtog den, kan undre.

Asserbo Vandværk er nu ved at blive "Palle alene i Verden" med et uigennemtænkt "brexit" fra et mangeårigt og velfungerende samarbejde med Baunehøjs bestyrelse og vandværkets daglige ledelse. Vi må ved enegang forudse stærkt stigende priser på både administration og teknik. Altså dyrere vand.

Asserbos vand er fortsat fint og rent, men hele situationen er forgiftet ved ukyndig, kortsynet og personfixeret formandsadfærd.

Asserbo Vandværks mere end 2.000 medlemmer skal nok tage sig sammen, hvis de vil sikre, at vi kommer tilbage på sporet!

Publiceret 12 July 2018 10:24

SENESTE TV