Kastanjetræer fældet. Modelfoto

Kastanjetræer fældet. Modelfoto

DEBAT: Hvorfor er kastanjetræer fra 1900-tallet fældet?

Debatindlæg af Michal Simonsen, Kastanie Allé 69, Gilleleje

Gamle Kastanjetræer fra 1900 tallet er blevet fældet til fordel for kulturhavnens lejligheds projekt.

Jeg og mange andre Gilleleje borger stiller sig uforstående for, at man ikke har fredet de gamle Kastanjetræer som har stået og prydet Gilleleje bymidte i 120 år

Kommunen har solgt grunden til Gilleleje brugsforening, uden at frede træerne Tankeløshed og uansvarlighed er ordene herfra

Lars Corfitzen fra Gilleleje brugs forening er tavs, han overlader det til projektlederen, som udtaler at det hele tiden har været planen at fjerne de gamle træer og plante mindre der skal stå langs kanalen, det stemmer bare ikke overens med tegningerne, da der er vist at netop der hvor Kastanjetræerene stod, er der placeret et meget større træ end der skal plantes langs den øvrige kanal.

Projekt lederen siger også at de have sygdom, hvad de overhovedet ikke viste tegn på ,som flere kompetente træfældningsfolk og anlægsgartner udtaler

Hvis man fra havde tænkt sig om fra starten, så skulle man havde ladet træerne stå og trække byggeriet 10 – 15 meter væk fra hovedgaden, så der blev skabt en grøn oase midt i byen i stedet for at bygge så Gilleleje torv bliver kvalt af bygninger og skygge.

Sørgeligt !!!

Publiceret 01 July 2018 10:30

SENESTE TV

Tisvilde-borger hjælper Knud Rasmussen

Fritid Tisvilde-borger er med til at bevare Knud Rasmussens ekspeditionsskib. Det er Lotte Mundus. Hun blev valgt 3. maj ind i bestyrelsen for den frivillige forening Kivioqs Venner Hundested.

Foreningen tæller frivillige fra hele Nordsjælland og arbejder målrettet på at overtage det eneste bevarede af Knud Rasmussens ekspeditionsskibe fra Thule-ekspeditionerne, Kivioq. Med overtagelsen vil de hjemføre Kivioq til Hundested, hvor skibet skal gøres sejlklar og sejle som et levende museum for polarekspeditioner, forskerånd og nordatlantisk samarbejde.

Og netop det nordatlantiske er baggrunden for, at Lotte Mundus blev valgt ind i bestyresen. Lotte har boet i Grønland i en del år og er for nylig vendt tilbage til Danmark.

Interesserede i projektet kan få et levende indtryk af Knud Rasmussens ekspeditionsskib Kivioq, når skibet 5., 6. og 10. juni gæster Hundested Havn. Besætningen holder åbent skib hver af de tre dage fra kl. 14 til 18.