DEBAT: En motorvej skulle jo gerne køre lærerne til Gribskov, ikke fra Gribskov

Lena Fischer, på vegne af lærerne (Faglig klub) på Nordstjerneskolen Helsinge

Hvor er det skønt at se borgmestre tværkommunalt være enige om at kæmpe for en motorvej,som kan lette trafikken til og fra Nordsjælland.

Det er en plan med visioner om at lette vejen til arbejde for de borgere, som arbejder uden for kommunerne, og det er vel også en vision om at tiltrække flere borgere til vores kommuner.

Vi kunne ønske, at de tværkommunale drømme og visioner også rakte til at tilbyde ansatte i kommunerne en så god arbejdstidsaftale, at vi med tid til nærvær, forberedelsestid, til kvalitativ undervisning og mulighed for tilegnelse af nye fagkompetencer også kunne lokke nye borgere til at blive.

Ikke blot fordi, der for enden af motorvejen er guld og grønne skove, men også sådan mere lavpraktisk de absolut bedste skole- og daginstitutionstilbud, man kunne drømme om.

Det er det, vi vil! Vi har nemlig store ambitioner og drømme for vores skoler i vores kommune.

Men det er ikke gjort med det. Vi har brug for flere tilkendegivelser af, at man ønsker at sætte vores ambitioner i spil ved at respektere vores viden om, hvordan opgaverne bedst løses, hvor meget tid det tager, og hvilke ressourcer det kræver at føre folkeskole-visionerne ud i livet.

Vi har brug for at høre, at vi har et fælles mål. At ledelse, administration og politikere har tillid nok til vores kompetencer og til at lytte til, hvad vi mener, det kræver.

Næsten alle byrådspolitikere ønskede at indgå en aftale under valgkampen, men mange er meget stille nu, hvor vi står for at skulle stemme om OK 18. Det er ikke en rar fornemmelse ikke at vide, hvad vi kan forvente af vores arbejdsgivere.

Vi vil helst have, at den måske kommende motorvej fører borgere og kolleger til Gribskov, ikke at det bliver motorvejen væk fra kommunen til den bedste folkeskole et andet sted i landet.

Publiceret 31 May 2018 13:32

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV