Gribskov skal have et ungeråd med indflydelse!

Simon Mortensen (K) Kandidat til KV17 Vi hører ofte politikere og andre personer sige, at vi så gerne vil de unge, men der sker ikke så meget. Hvorfor ikke inddrage de unge mere? Jeg ved, der engang har været et, som har arbejdet lidt skjult. Men om det findes endnu, ved jeg ikke. Ellers skal vi have samlet det og lagt nogle retningslinjer. Og hvis det er nedlagt, skal vi have skabt et nyt. Et ungeråd i Gribskov skal få direkte indflydelse på de beslutninger, der bliver behandlet i byrådet. Så hver gang, der skal tages beslutninger, som direkte påvirker de unge, skal ungerådet tages med på råd. Et ungeråd skal være et sted, hvor andre unge kan søge råd og vejledning, hvis de oplever udfordringer i forhold til eksempelvis lovgivning eller andre spørgsmål, som de ikke vil gå til en given politiker med, men så kan de søge sparring gennem rådet. Et ungeråd skal have en mere direkte måde at kunne ændre praksis for de unge. Derfor skal et ungeråd have mulighed for at sætte ting på dagsordenen i forskellige udvalg og i byrådet. Om det er to, fire eller seks gange, må vi i fællesskab beslutte. Ungerådets forslag skal selvfølgelig være gennemarbejdet, inden de kommer på dagsordenen. Dette kan ske gennem sparring med relevante personer - både fagpersoner og politikere. Et tættere samarbejde med vores ungdomshus vil være oplagt. Men hvordan et ungeråd helt konkret skal udforme sig, må være op til politikerne i samarbejde med unge. Når ungerådet er skabt, skal der findes unge, som vil vælges til sådan et råd. Dette vil skabe en større deltagelse i demokratiet for de unge, og det vil styrke deres indsigt i det politiske spil. Med tiden kan det måske være med til, at flere unge tager politisk stilling og stemmer ved de forskellige valg i Danmark men ikke mindst til ’Valget til Ungerådet’. I Det Konservative Folkeparti vil vi gerne kæmpe for, at der i den kommende periode bliver skabt et grundlag for etablering af et ungeråd i kommunen.

Publiceret 10 November 2017 00:00

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV