DEBAT:

Stop grusgravning – Konservative vil bevare naturen

Af Niels Lawaetz, Konservative. Regionsrådskandidat13. juni 2017 vedtog Region Hovedstaden sin ”Råstofplan 2016”.
Flere avisindlæg kalder planerne om grusgravning ved Dronningmølle skandaløst, åndsvagt og helligbrøde, men der er flere steder, regionen vil grave.
Gribskov Kommune gjorde indsigelser over alle de interesseområder, regionen havde udpeget, og regionen hævder i sin plan, at ”der ikke er udpeget interesseområder på arealer som Natura 2000 områder, fredninger og større planlagte kommunale projekter ….og statsskov”.
Alligevel har regionens Trafik- og Miljøudvalg med formand Jens Mandrup, SFs spidskandidat til regionsvalget, udpeget disse fire interesseområder:
Dronningmølle – lige op ad Ruslandsfredningen og Tegners Museum, indenfor kystnærhedszonen, og lige op ad den kommende nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det vil ødelægge turismen i området og forholdene for sjældne træk- og rovfugle, blandt andet traner og rød glente
Nellerød – burde hedde Nejlinge, som området grænser helt op til - omfatter også store dele af Høbjerg hegn, der er fredskov
Helsinge - Ammendrup udlagt til fremtidig byzone – et område fra Skovgårdsvej i Helsinge til Annisse Nord
Esbønderup – Natura2000 område og statsskov (er siden taget ud af planen)
Kun ligegyldighed over for vores natur eller uvidenhed kan være årsagen, at en plan med det indhold er vedtaget.
Det skal stoppes. Derfor – stem personligt og lokalt ved regionsvalget 21. november.

Publiceret 24 October 2017 00:00

SENESTE TV

Skoleelever i Gilleleje skal være lydforskere

undervisning Elever fra 4- 6. klasse i Gilleleje kan nu blive forskere for en dag. Temaet er lyd og eleverne kan prøve at arbejde og tænke som en forsker, og øve sig i at være nysgerrige, systematiske og observante. Skoleklasserne kan besøge Gilleleje Bibliotek, hvor bibliotekarer sammen med elevernes lærere står klar til at guide eleverne gennem ni forskellige aktiviteter fordelt på tre stationer: Mærk lyden, brug lyden og kend lyden. Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

Gilleleje Bibliotek har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale skoleklasser til at deltage sammen med 113 andre folkebiblioteker over hele landet. Programmet kører fra 24. april til 24. maj.

Ud over Skoleprogrammet kan eleverne deltage i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor eleverne konkurrerer i at indsamle lydoptagelser til forskningsprojektet ’Lyden af Danmark’. Konkurrencen kulminerer med et stort finaleshow 28. maj på DOKK1 i Aarhus, hvor den klasse, der har indsamlet flest lydoptagelser, kåres som vinder.

gs