DEBAT:

Stop grusgravning – Konservative vil bevare naturen

Af Niels Lawaetz, Konservative. Regionsrådskandidat13. juni 2017 vedtog Region Hovedstaden sin ”Råstofplan 2016”.
Flere avisindlæg kalder planerne om grusgravning ved Dronningmølle skandaløst, åndsvagt og helligbrøde, men der er flere steder, regionen vil grave.
Gribskov Kommune gjorde indsigelser over alle de interesseområder, regionen havde udpeget, og regionen hævder i sin plan, at ”der ikke er udpeget interesseområder på arealer som Natura 2000 områder, fredninger og større planlagte kommunale projekter ….og statsskov”.
Alligevel har regionens Trafik- og Miljøudvalg med formand Jens Mandrup, SFs spidskandidat til regionsvalget, udpeget disse fire interesseområder:
Dronningmølle – lige op ad Ruslandsfredningen og Tegners Museum, indenfor kystnærhedszonen, og lige op ad den kommende nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det vil ødelægge turismen i området og forholdene for sjældne træk- og rovfugle, blandt andet traner og rød glente
Nellerød – burde hedde Nejlinge, som området grænser helt op til - omfatter også store dele af Høbjerg hegn, der er fredskov
Helsinge - Ammendrup udlagt til fremtidig byzone – et område fra Skovgårdsvej i Helsinge til Annisse Nord
Esbønderup – Natura2000 område og statsskov (er siden taget ud af planen)
Kun ligegyldighed over for vores natur eller uvidenhed kan være årsagen, at en plan med det indhold er vedtaget.
Det skal stoppes. Derfor – stem personligt og lokalt ved regionsvalget 21. november.

Publiceret 24 October 2017 00:00

SENESTE TV