DEBAT:

Har Gribskov Kommune digitale ambitioner?

Af Helge Hansen, styrelsesmedlem Valby Bylaug, Valby Gade 8, 3200 ValbyMon der er opstillede til det næste byråd i Gribskov Kommune, som i valgkampen tør være åbenlyst ambitiøse omkring etablering af en rimelig internet- og mobildækning i hele kommunen?
I en tid, hvor tendensen på arbejdsmarkedet går entydigt imod en aktiv og større anvendelse af hjemmearbejdspladser, så er det en sørgelig kendsgerning for os i Gribskov, at den mulighed ikke for alvor eksisterer. Ikke med mindre da, at man er så heldig at bo i en af de større byer eller i sommerhus-områderne ved nordkysten.
I landområderne er det som oftest komplet umuligt at arbejde eller drive virksomhed baseret på internet.
“Er du træt af langsomt internet? Vi har lige sat 500.000 kroner af, du kan søge til hurtigt bredbånd.” Sådan lød det glade budskab ellers på gribskov.dk 3. april. Og så linkedes der til en tekst, hvorfra der kan citeres følgende:
“Gribskov Kommune er sammen med staten klar med støtte-kroner til hurtigere bredbånd.”
Det fremgik, at det var meningen, at man skulle ansøge om tilskud hos Energistyrelsen, som uddelte midler fra statens bredbåndspulje på 40 mio. kroner til projekter med det formål at etablere bredbånd på steder, hvor internet-forbindelsen i øvrigt var ringe.
I teksten stod også, at betingelserne herfor kunne ses på Energistyrelsens hjemmeside, og at der afholdtes et info -møde (i Sorø!) fire dage efter dette opslag på gribskov.dk.
Men hvordan man skulle ansøge Gribskov Kommunes halve million kroner fremgik derimod ikke. Der henvistes blot til borgmesteren selv for yderligere information.
Foranlediget af en udtrykt borgerinteresse i Valby og omegn - hvor vi absolut er kvalificerede med et ualmindeligt ringe internet - forsøgte bylauget at finde hoved og hale i processen.
Gentagne opringninger til kommunens omstilling førte til sidst til et kortfattet svar, der blot henviste til Energistyrelsens hjemmeside for svar på vores spørgsmål.
Det var jo ingen større hjælp, for den pulje var jo almindeligt kendt i hele landet. Men vi forstod da, at Kim Valentins sekretær var en smule træt af borgerhenvendelser desangående.
Tilbage stod vi så dengang med undren over, hvad den halve million kroner egentlig var tænkt til, og hvordan man eventuelt skulle kunne gøre sig berettiget til at få andel i den?
Om nu meningen var at spæde til projekter, der allerede havde fået støtte fra statens bredbåndspulje, fandt vi aldrig ud af. Ej heller om der nogensinde er blevet tildelt midler fra den.
Men vi står i hvert fald tilbage med en oplevelse af at den halve million kroner kunne være brugt mere nyttigt, hvis den var blevet anvendt til at hjælpe os borgere med at forstå og gennemføre selve processen i forhold til ansøgning om tilskud fra statens bredbåndspulje på 40 mio. kroner.
Som det nu skete, så ligner det bare et ynkeligt forsøg på at score nogle billige point på bredbåndspuljen og samtidig løbe fra et lokalt ansvar for at bekæmpe de skammelige sorte huller i internetdækning, som vores kommunes borgere døjer med.
Men at behovet ikke er ukendt, det kan man vel trods alt konkludere efter dette forløb.

Publiceret 11 October 2017 15:00

SENESTE TV