DEBAT:

'Den aktuelle situation råber på forebyggelse fra børnene er helt små'

Bo Jul Nielsen (S)
borgmesterkandidat, Gribskov

I lyset af den massive stigning af underretninger om børn og unges mistrivsel, er det tid til at tage børnebrillerne på og politisk fokusere på en langsigtet plan og strategi for, at børn og unge stortrives her i kommunen.
Socialdemokratiet hilser den fornyligt iværksatte handleplan på det specialiserede børneområde velkommen – men når det er sagt, så mener vi ikke, at den kan stå alene, men at den skal understøttes af en langsigtet politisk vision og strategi for området.
For os er det indlysende, at det handler om at tage fat ved 'nældens rod', i stedet for at blive ved med at symptom-behandle, vi mener, at den aktuelle situation råber på forebyggelse, fra børnene er helt små, hvilket, vi blandt andet mener, taler for flere medarbejdere i dagtilbud, hvilket vi mener, er en afgørende forudsætning for at give børnene den tryghed og trivsel, alle ved, er så vigtig i opvæksten, og som danner basis for et godt voksenliv. Nogle vil straks ryste på hovedet, og eksplicit give udtryk for, at det er forældrenes ansvar – og ja, det kan man sige, men den virkelighed vi befinder os i anno 2017, stiller så massive krav til nutidens forældre, at de er nød til at aflevere deres børn i dagtilbud mellem 8-10 timer om dagen. En situation, der giver medarbejderne i børnehaver, vuggestuer og dagplejer en 'medopdrager-rolle', som, vi mener, stiller umenneskelige krav til den enkelte medarbejder i en travl hver dag. Det er et udsagn, som understøttes af BUPL"s seneste undersøgelse, som påviser, at 55% af medarbejderne i vores dagtilbud på en helt tilfældig dag, er alene i mere end en time med 16 0-2årige børn. Det, mener vi simpelthen, er politisk uansvarligt!
Vi er 100% sikre på, at en optimering af medarbejdernes arbejdsforhold i dagtilbuddene kommer tifold tilbage i form af færre underretninger, anbringelser osv., hvilket i et økonomisk perspektiv på sigt vil frigøre millioner af kroner, som kan anvendes på andre ting, for eksempel en ny vej mellem Græsted og Gilleleje, en splinter ny skole i Gilleleje med videre, men allervigtigst, som også vil give vores børn en hverdag, hvor de stortrives.
Vi ved, at børns trivsel også afspejler deres skolegang, herunder karakterer, sociale relationer med videre, hvilket alt andet lige også påvirker lærernes trivsel og engagement, hvorfor vi med en styrket tidlig indsats også vil opleve, at det bliver meget nemmere at fastholde dygtige og engagerede lærere i kommunen.
Vi glæder os til den kommende byrådsperiode, hvor vi benhårdt vil arbejde for at skabe en kommune, hvor børn og unge stortrives.

Publiceret 12 September 2017 09:00

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV