DEBAT:

Tanker om et Rema 1000 på Tibirke Sand

Nina Lund
Klitrosevej 5
3300 Frederiksværk

Der er i den sidste tid kommet mange indlæg i ugeavisen og Frederiksborg Amtsavis på grund af Gribskovs kommunes planer om at tillade Rema 1000 at bygge på Tibirke Sand. Det er interessant at se, hvilke tanker folk har gjort sig om dette projekt.
1: Nogle politikere har givet udtryk for at de er imod projektet, og det er vi naturligvis glade for. Men andre siger, at de vil høre borgernes meninger og lade Rema 1000 få foretaget en trafikanalyse, og det gør os bekymrede, for hvad er det man vil bevise med denne trafikanalyse? Det vil være betryggende, hvis politikerne gav udtryk for, hvor de stod med hensyn til projektet.
Man kan frygte, at det er fordi, de ønsker, at projektet bliver sat i værk, og at en trafikanalyse ikke er andet end et forsøg på at virke troværdige.
For det første skal det ikke være Rema 1000, der betaler for trafikanalysen, da man må være sikker på at det er en uvildig instans, der skal foretage analysen. For Rema 1000 vil jo foretrække at få lavet en analyse, der bagatelliserer generne.
Det er intet værd, hvis man alene baserer det på antallet af biler, der kører forbi, for det er jo som helhed glidende trafik. Det, der er forstyrrende, er biler, der starter og ændrer på fart m.m.
Selv om man sammenlignede situationen med de gener, som ind- og udkørslen fra parkeringspladsen fra Netto i Ramløse har for de omkringboende, vil man få et galt billede, idet den vej, man kører ud og ind på fra parkeringspladsen, er en landevej, hvorimod ind og udkørslen på Klitrosevej foregår i et sommerhusområde, hvor man hidtil trygt har kunnet færdes til fods og på cykel også sammen med børn.
I øvrigt har der allerede på nuværende tidspunkt været et sammenstød ved Netto til trods for, at bilerne her aldrig kører over 50 km i timen – snarere mindre. Det skete antagelig, fordi en person pludselig kom i tanke om at køre ind på parkeringspladsen og har vist af i sidste øjeblik. Hvad vil der ikke kunne ske på vejen uden for Klitrosevej!
2: Brian Schou, bygherren på projektet, og Jonas, butiksudviklingschefen fra Rema 1000, taler om det tavse flertal, og om at nogle få sommerhusejere ikke skal have lov til at stå i vejen for en udvikling af Gribskov Kommune.
For det første er det svært at se, hvor det tavse flertal befinder sig. Hidtil har kun ganske få være positive over for projektet.
For det andet, er det vanskeligt at forestille sig, at et supermarked vil medvirke til at skabe udvikling af kommunen!
For det tredje: Hvis ordet demokrati skal have nogen mening, må det først og fremmest være de personer, der vil blive påvirket af generne ved et supermarked i området, man lytter til. Der er her ikke tale om nogle få, men indtil nu næsten 1.000 personer, der klart har givet udtryk for, at de er imod projektet. Det er langt over 90 procent.
Man protesterer naturligvis ikke højlydt, hvis man bor i Græsted, Gilleleje eller Annisse - dér vil man jo ikke opleve nogen forandring i sin dagligdag.
3: Det er svært at forstå, hvad det er, der kan få politikere til at stemme for et sådant projekt, som vil ødelægge noget, der er så unikt som området ved Tibirke Sand. For de fleste, der bor her er det umuligt at se noget positivt i at have et supermarked liggende over for Tinggården.
Hvis man ønsker liv og glade dage, køber man sommerhus midt i Tisvildeleje eller Gilleleje eller andre steder langs strandvejen.
Hvis man ønsker fred og ro, så køber man et sommerhus, hvor man har kigget på servitutter og lokalplan for at sikre sig, at man kan bo i pagt med natur, fuglesang og stjernehimmel, og hvor man er fri for larm og lysforurening.
For nogle af os er tanken så uhyrlig, at man føler sig nødsaget til at flytte, hvis projektet bliver gennemført.
Vi er derfor mange, som håber og ønsker, at politikerne indser, at et sådant projekt vil være til skade, ikke alene for de mennesker, der umiddelbart bliver berørt af et supermarked placeret midt i naturen, men også for dem selv.
For der er ingen tvivl om, at det vil få betydning for, hvor krydset bliver sat til kommunevalget.

Publiceret 09 August 2017 14:45

SENESTE TV