DEBAT:

Gribskov Naturbørnehave - en succeshistorie

Af
Af bestyrelsen i Gribskov Naturbørnehave: Tue Villebro

Monica Rosenville

Morten Skjørbæk

Line Højdal

Finn Gaarskjær og Malene Bjerrum.

 
 
Gribskov Naturbørnehave har nu eksisteret som privat institution i snart 2 år, og det har været to spændende år, som er gået over al forventning.
Siden privatiseringen af Gribskov Naturbørnehave har vi i bestyrelsen arbejdet målrettet på, at sikre institutionens fremtid i de nuværende fysiske rammer på Tinghusevej 17 i Mårum.
Vi har indtil nu haft en lejekontrakt (1 års opsigelse) med Gribskov Kommune i dele af den gamle Mårum Skole, men i sommeren 2016 ønskede vi på baggrund af en meget stor efterspørgsel på især vuggestuepladser, samt et ønske om at være nogenlunde selvforsynende med børnehavebørn, en udvidelse af det lejede areal på Mårum Skole.
I forbindelse med indgåelsen af lejekontrakten på den ”nye” del af Mårum Skole, fremførte vi således i sommeren 2016 vores ønske om at erhverve ejendommen. På et lukket møde i Byrådet har man i maj måned besluttet at udbyde hele ejendommen til salg i en udbudsrunde, som slutter d.19.juli kl.12.00
Vi er derfor glade for, at kunne for at få mulighed for at afgive et bud på hele den samlede bygningsmasse på næsten 1.400 m2 og et udenomsareal på næsten 11.000 m2.

Konsolidering

Vi har i driften af Gribskov Naturbørnehave siden august 2015 fokuseret meget på at drive en sund forretning, styrke ledelsen af institutionen samt sikre den fortsatte stabilitet i medarbejdergruppen. som kunne være med til at stabilisere vores position på markedet blandt mange forskellige tilbud på daginstitutionsområdet i Gribskov Kommune.

Ventelister

Vi har ikke et stort ønske om at lave en endnu større institution, selvom der faktisk er basis for det med de nuværende ventelister. På nuværende tidspunkt har vi fuldt besat i børnehaven frem til august 2019.
I en periode, hvor man desværre oplever at flere kommunale institutioner lukker, er vi derfor stolte af at have fastholdt og udbygget den unikke institution som Gribskov Naturbørnehave er. Vi har en tydelig profil som naturbørnehave, som vi også havde som kommunal institution med det centrale udgangspunkt omkring det, at leve midt i og med naturen og lære børnene tankegangen omkring jord-til-bord. Dette koncept tiltaler mange og sammen med de mangeårige trofaste medarbejderes fortsatte fokus på at være nærværende voksne og nye tiltag såsom yoga undervisning til de ældste børn med fokus på at skabe ro og koncentration, mener vi, at kunne tilbyde et helt unikt børnemiljø i den palet af tilbud, som moderne forældre kræver og fordrer i dagens Danmark anno 2017.

Forældrebetaling

I forhold til forældreopkrævning har vi valgt, at lægge os fuldstændig på linie med den kommunale takst fordi vi som udgangspunkt ikke mener, at det skal være den enkelte families økonomi, der skal være afgørende for om de vælger os eller ej.

GRIB-huset

Tankerne om at anvende Mårum Skole til andet end bare daginstitution har eksisteret lige siden privatiseringen i 2015. Gribskov Skole (en privat lilleskole med 105 børn i 0-9.kl.) ligger kun 2 km fra Gribskov Naturbørnehave.
Der er tradition for at de fleste af institutionens børn fortsætter i Gribskov Skole da den ligger tæt ved, og er funderet på nogle af de samme værdier, der bærer Gribskov Naturbørnehave.
For at facilitere dette samarbejde er skolens leder blevet tilbudt en plads i institutionsbestyrelsen. Da vi var klar over at et udbud af Mårum Skole blev en mulighed inviterede vi desuden i efteråret 2016 alle lokalområdets interessenter i form af medlemmer fra Lokalrådet for Mårum/Kagerup, Mårum Idrætsforening, Mårum Forsamlingshus, Mårum Menighedsråd samt præsten i Mårum.
På baggrund af disse møder, som havde til formål at lave en brainstorm på forskellige anvendelsesmuligheder viste der sig en stor opbakning fra alle deltagere til projektet.
Ideen om at lave et kulturhus i Mårum blev født med inspiration fra andre lignende projekter rundt omkring, f.eks RAM-huset i Ramløse og vi har døbt projektet GRIB-huset. Den store forskel i forhold til andre projekter er dog, at vi ønsker at drive dette kulturhus som en forening, men ved at leje lokalerne af Gribskov Naturbørnehave og altså ikke som et kommunalt drevet kulturhus.
Vi har undersøgt mulighederne for at søge støtte hos forskellige fonde og finder mulighederne ganske gode, idet det bærende for vores kulturhus skal være aktiviteter, der har til hensigt at støtte alment nyttige formål i forhold til familier og børn både i forhold til psykisk og fysisk velvære. Det er tanken at private samt erhvervsdrivende med aktiviteter af denne type vil kunne leje sig ind i lokalerne.
Listen af forslag til aktiviteter er lang. Vi vil senere afholde et informationsmøde om GRIB-huset, når vores overtagelse af bygninger forhåbentlig er en realitet.

Fremtidsperspektiver

Ligesom mange andre kommuner, er Gribskov også udfordret af ændringer i befolkningssammensætningen med flere ældre, færre erhvervsaktive og et erhvervsliv, der er præget af sæsonudsving.
Rundt omkring i kommunen er der flere aktive lokalsamfund, der allerede arbejder på at skabe bedre livskvalitet og lokal udvikling. Den udvikling ønsker vi at være en del af og om muligt facilitere med vores projekt. Via nye tiltag kan vi fastholde vores position som en tilflytterkommune og få flere lokale arbejdspladser.
Vi har ikke lavet bindende aftaler, da vi ikke har været sikre på, om vi havde mulighed for at erhverve lokalerne eller ej, men når vi formentlig i august måned 2017 får vished for, om vi får mulighed for at købe Mårum Skole, er det vores hensigt at fortsætte processen med at gøre lokalerne klar til udlejning til aktiviteter.
Der er allerede interesserede lokale virksomheder, som har vist deres interesse. Vi tror på at vi kan aktivere Mårum Skole til gavn for hele lokalområdet samt andre dele af Gribskov Kommune og vi håber derfor på stor politisk velvilje, når vores bud på Mårum Skole skal behandles. Vi håber at mange borgere vil deltage, bidrage og følge med i den fortsatte proces.

Publiceret 17 July 2017 15:45

SENESTE TV