DEBAT:

REMA på Sandet - Opråb

Af
Af Mette Møller Jensen

Skovledet 5

Ramløse SandVi herude på Sandet ønsker at værne om det miljø og den natur, vi bor i, til gavn og glæde for både dyr og mennesker.
Det samme har politikerne gjort i årtier med hhv. byplanvedtægt og lokalplan, som regulerer vores adfærd. Bevarelse af natur og miljø har gennemsyret disse visioner for området, og politikerne har håndhævet og overholdt deres egne regelsæt indtil nu.
Vores behov for dagligvarer er mere end dækket. For et år siden mente Plan- og Miljøudvalget ikke, at en Rema1000-butik ville “passe ind i den overordnede planlægning for detailhandlen” i området.
Den daværende formand for udvalget udtalte, at de mindre bysamfund nu var forsynet med dagligvarehandel, og opgaven var nu at sikre detailhandel i bymidten i de større byer, først og fremmest Helsinge.
Hvorfor så denne kovending nu? Hvorfor skal hensynet til miljø og natur pludselig tilsidesættes til fordel for en stor ny Rema1000?
Kommunen skal ikke gå ind i konkurrencebeskyttelse. Nej, men den skal heller ikke tilsidesætte alle planmæssige hensyn og pr. automatik give en butikskæde lov til at slå sig ned på et hvilket som helst sted, den peger på. Den nuværende formand for Plan- og Miljøudvalget, Jesper Behrensdorff, er glad for, at nogen vil investere i vores kommune, men netop Plan- og Miljøudvalget burde være det rette forum til at lede investeringerne derhen, hvor de kan indpasses med miljøet.
Derfor dette opråb kære politikere: Lyt til de mange protester og saglige indsigelser, som I har modtaget via den meget omfattende underskriftsindsamling, fra samtlige grundejerforeninger, nærmeste naboer og Danmarks Naturfredningsforening.
Vi ønsker ikke en ny stor dagligvareforretning, hverken Rema1000 eller andre, placeret indenfor lokalplansområdet.
Vi ønsker at værne om vor natur og vort miljø.

Publiceret 12 June 2017 16:00

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV