Cpr-numre fløj - kommunen sov!

Carl Skøtt, Brombærvej 52, Haderslev

Det er mere end en meget flov historie, at Haderslev Kommune lod 300 cpr-numre flyve ud til en borger, der blot havde bedt om aktindsigt i en detalje i forbindelse med vindmølleplanerne for Kastrup-Tiset Enge. Kommunaldirektør Willy Feddersens rolle i sagen er nemlig helt igennem uforståelig og under bundniveau for en skoleelev i kommunal praktik.

Forhistorien, der kun er kendt af få, er:

En vindmøllemodstander ønsker sarkastisk cpr-nummer-spredende Haderslev Kommune godt jul den 24. december. Det sker på kommunens fb-side. Dagen efter ringer kommunaldirektøren til den sarkastiske borger for at spørge ind til, hvad han mener med, at cpr-numre er blevet lækket. Kommunaldirektøren træffer ikke borgeren hjemme - og går på juleferie. Det gør sagen om de lækkede cpr-numre også.

Først den anden 2. januar, da julen er pakket væk hos de fleste, ringer Willy Feddersen igen til borgeren, der på spørgsmålet om, hvorfra han har sine informationer, svarer (i min kort sammenfattede version):

- Det må I da vide. Der er jer, der har lækket dem!

Herefter går yderligere en uge, og vi er nu fremme ved 9. januar. Da har kommunen endelig fundet frem til, hvem der har modtaget cpr-numrene.

Cpr-numrene blev slettet, da den pågældende borger selv opdagede, at han havde cpr-numrene, og det ville kommunen have fået oplyst, hvis den havde kontaktet ham, da den kommunale fejl var fundet. Det skete ikke. I stedet blev et brev sendt ud til ca. 300 borgere - borgeren, der oprindelig modtog cpr-numrene inklusiv . På omtrent samme klokkeslet modtog borgeren, der kun havde søgt aktindsigt, en mail, hvori han blev opfordret til at slette de cpr-numre, som han af egen drift for længst havde slettet.

Mailen fra kommunen formuleres på en sådan måde, at nogle af de 300, hvis cpr-numre er blevet lækket, med rette kunne frygte, at deres cpr-numre blev misbrugt. Af samme grund blev den sagesløse borger af visse grupper straks lagt for had. De første reaktioner modtog han, før han selv havde haft lejlighed til at se kommunens brev og e-mail.

Det sidste er en grov chikane mod en sagesløs borger - alt sammen forårsaget af, at Willy Feddersen sløjt og uengageret gik ind i sagen, der i hele sit væsen er blevet behandlet uprofessionelt af Haderslev Kommune.

Havkatten Calle

Publiceret 17 January 2017 17:08

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV