DEBAT:

Nedlæggelse af forebyggelsesudvalget

Af Jannik Lyng Petersen,
Agervænget 13, Gilleleje
Byrådskandidat,
Socialdemokratiet

I forbindelse med det nye flertals budgetvedtagelse på byrådsmødet 30.11.16 blev det nyligt etablerede forebyggelsesudvalg nedlagt.
Der er tale om en helt ugennemtænkt og uhyre kortsigtet beslutning for at opnå en besparelse på ca. 300.000 kr., da det på sigt vil kunne betyde mærkbare økonomiske og helbredsmæssige konsekvenser for kommunens borgere.
Et tværgående forebyggelsesudvalg vil have mulighed for at iværksætte effektive, målrettede og koordinerede forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i forhold til borgerne i alle sammenhænge og i alle aldersgrupper – i hjemmet, i skolen, i fritiden og på arbejdspladsen.
Det vil også kunne sætte særlig focus på socialt udsatte og psykisk sårbare borgere og herved medvirke til, at den sociale ulighed i sundhed mindskes.
Borgerne sikres en bedre sundhed og trivsel, samtidig med at behovet for indlæggelser, genoptræning, særlige sociale foranstaltninger, specialundervisning, plejehjemspladser, hjemmepleje, lægebesøg, mv. kan udskydes eller reduceres. En sådan målrettet forebyggelsesindsats vil altså udover en bedre sundhed for borgerne betyde økonomiske gevinster dels for den enkelte borger og dels for kommunen som helhed.
Ganske vist foretages der allerede en på mange måder god og relevant forebyggende indsats i regi af de forskellige fagudvalg, men et specifikt forebyggelsesudvalg vil indebære adskillige fordele m.h.p en optimering og effektivisering af indsatsen. Det kan sætte focus på indsatsen, det kan inspirere og udvikle nye tiltag, og det kan medvirke til konkretisering og hurtig beslutning af de forskellige forslag på området.
Ved at nedlægge forebyggelsesudvalget for at opnå en relativ lille og kortsigtet besparelse har det nye flertal i byrådet truffet en beslutning, der kan vise sig at blive kostbar for kommunens borgere i såvel økonomisk som sundhedsmæssigt henseende. Man må stille sig undrende over for på hvilket sundhedsøkonomisk og sundhedsfagligt grundlag denne beslutning er truffet.
Forebyggelse er relativ billig samtidig med, at der er solid faglig evidens for, at en effektiv forebyggende indsats giver betydelige sociale, sundhedsmæssige og økonomiske gevinster.

Publiceret 03 January 2017 14:30

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV