Debat:

Følg op på værdipolitik - hvor er de konkrete handlinger?

Vinni Jakobsen, Sektorformand,
Social- og Sundhedssektoren,
FOA Nordsjælland

Alle kommuner i Danmark har i 2016 udarbejdet en såkaldt værdighedspolitik, som beskriver overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg, pleje mv. Det er de blevet pålagt af de partier, som står bag finansloven og som samtidig har afsat en ny ældremilliard.
I FOA Nordsjælland hilser vi intentionerne med både værdighedsmilliarden og værdighedspolitikkerne velkomne. Ældreområdet trænger i den grad til at komme op til overfalden og få luft. Derfor glæder vi os over, når kommuner eksempelvis bruger værdighedsmidlerne på at højne aktivitetsniveauet på plejecentre eller til et øget fokus på medarbejdere, der kan arbejde med udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse.
Det er vigtigt, at kommunalpolitikerne drøfter, hvordan sundheds- og ældreområdet skal se ud fremover. Men det er ikke nok at formulere en række velmenende intentioner. Det afgørende er, hvorvidt kommunerne følger op med konkrete handlinger. I de kommende år vil antallet af borgere over 64 år stige, og det vil selvsagt give flere brugere af sundhedsvæsen, ældreplejen og så videre. Værdighedspolitikkerne bør derfor følges op af prioriteringer i forhold til fagligt stærke medarbejdere, som har indsigt i de mennesker, det hele drejer sig om. For FOA har det blandt andet været vigtigt, at værdighedspolitikkerne omhandler den enkelte borgers egne ønsker og behov, mulighederne for selvbestemmelse i hverdagen og tilbud om samvær med andre. Der er blevet lyttet til disse input i udformningen af det vedtagne lovforslag.
I FOA Nordsjælland er vi optaget af, hvordan den enkelte kommune vil omsætte sin værdighedspolitik i praksis. Hvilke nye indsatser vil værdighedsmilliarden medføre? Vil vi se ændringer i serviceniveauet, når de ekstra midler er anvendt? Vi håber, at kommunerne følger Finansministeriets indstilling til at midlerne kan bruges til ”personale og til kompetenceudvikling”. Vi kan frygte, at kommunerne skærer yderligere på ældreområdet i budgetterne for 2017 og dermed udhuler den nye ældremilliard. Vi har i foråret set, at kommunernes sparekataloger lægger op til besparelser på ældreområdet, et område som i forvejen er hårdt ramt af nedskæringer. Det stemmer ganske enkelt ikke overens med de intentioner, som ligger i værdighedspolitikkerne, og som bør være retningsgivende, når kommunalpolitikkerne for eksempel skal behandle budget eller drøfter serviceniveau, normering, kompetenceløft med videre.

Publiceret 30 August 2016 13:00

SENESTE TV

Gå med 30 km ad Klosterruten

motion På lørdag 29. juni er det på med vandreskoene, hvis man vil med på en ca. 30 km lang vandretur på en del af Klosterruten. I spidsen går turlederne i Dansk Vandrelaug Hans Henrik Kleinert og Ingelise Kvorning.

"Vi starter i Esrum og går langs Esrum Sø gennem Gribskov, passerer Stjernen, der er centrum for de snorlige jagtveje, som Kong Christian den 5. anlagde, og fortsætter langs Store Grib Sø. Vi passerer Mor Grib's hule, kommer også forbi Æbelholt Kloster og slutter i Hillerød," fortæller de i en pressemeddelelse fra Dansk Vandrelaug.

Øvelser og små lege

Ud over at man får motion, vil der være forskellige indslag på turene som for eksempel 'Walk and Talk', særlige øvelser og små lege, hvor man bruger alle dele af kroppen, også hjerne og hjerte, og der vil være information om seværdigheder på turen.

Der bliver pauser undervejs til at nyde medbragt mad og drikke, inden turen slutter ved Hillerød station ca. kl. 16.30.

Turen starter kl. 9 ved Esrum skole, når bussen fra Saltum ankommer.

Det koster 30 kr. at deltage, hvis man ikke er medlem af Dansk Vandrelaug.

jesl