Debat:

Følg op på værdipolitik - hvor er de konkrete handlinger?

Vinni Jakobsen, Sektorformand,
Social- og Sundhedssektoren,
FOA Nordsjælland

Alle kommuner i Danmark har i 2016 udarbejdet en såkaldt værdighedspolitik, som beskriver overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg, pleje mv. Det er de blevet pålagt af de partier, som står bag finansloven og som samtidig har afsat en ny ældremilliard.
I FOA Nordsjælland hilser vi intentionerne med både værdighedsmilliarden og værdighedspolitikkerne velkomne. Ældreområdet trænger i den grad til at komme op til overfalden og få luft. Derfor glæder vi os over, når kommuner eksempelvis bruger værdighedsmidlerne på at højne aktivitetsniveauet på plejecentre eller til et øget fokus på medarbejdere, der kan arbejde med udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse.
Det er vigtigt, at kommunalpolitikerne drøfter, hvordan sundheds- og ældreområdet skal se ud fremover. Men det er ikke nok at formulere en række velmenende intentioner. Det afgørende er, hvorvidt kommunerne følger op med konkrete handlinger. I de kommende år vil antallet af borgere over 64 år stige, og det vil selvsagt give flere brugere af sundhedsvæsen, ældreplejen og så videre. Værdighedspolitikkerne bør derfor følges op af prioriteringer i forhold til fagligt stærke medarbejdere, som har indsigt i de mennesker, det hele drejer sig om. For FOA har det blandt andet været vigtigt, at værdighedspolitikkerne omhandler den enkelte borgers egne ønsker og behov, mulighederne for selvbestemmelse i hverdagen og tilbud om samvær med andre. Der er blevet lyttet til disse input i udformningen af det vedtagne lovforslag.
I FOA Nordsjælland er vi optaget af, hvordan den enkelte kommune vil omsætte sin værdighedspolitik i praksis. Hvilke nye indsatser vil værdighedsmilliarden medføre? Vil vi se ændringer i serviceniveauet, når de ekstra midler er anvendt? Vi håber, at kommunerne følger Finansministeriets indstilling til at midlerne kan bruges til ”personale og til kompetenceudvikling”. Vi kan frygte, at kommunerne skærer yderligere på ældreområdet i budgetterne for 2017 og dermed udhuler den nye ældremilliard. Vi har i foråret set, at kommunernes sparekataloger lægger op til besparelser på ældreområdet, et område som i forvejen er hårdt ramt af nedskæringer. Det stemmer ganske enkelt ikke overens med de intentioner, som ligger i værdighedspolitikkerne, og som bør være retningsgivende, når kommunalpolitikkerne for eksempel skal behandle budget eller drøfter serviceniveau, normering, kompetenceløft med videre.

Publiceret 30 August 2016 13:00

SENESTE TV

Skoleelever i Gilleleje skal være lydforskere

undervisning Elever fra 4- 6. klasse i Gilleleje kan nu blive forskere for en dag. Temaet er lyd og eleverne kan prøve at arbejde og tænke som en forsker, og øve sig i at være nysgerrige, systematiske og observante. Skoleklasserne kan besøge Gilleleje Bibliotek, hvor bibliotekarer sammen med elevernes lærere står klar til at guide eleverne gennem ni forskellige aktiviteter fordelt på tre stationer: Mærk lyden, brug lyden og kend lyden. Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

Gilleleje Bibliotek har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale skoleklasser til at deltage sammen med 113 andre folkebiblioteker over hele landet. Programmet kører fra 24. april til 24. maj.

Ud over Skoleprogrammet kan eleverne deltage i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor eleverne konkurrerer i at indsamle lydoptagelser til forskningsprojektet ’Lyden af Danmark’. Konkurrencen kulminerer med et stort finaleshow 28. maj på DOKK1 i Aarhus, hvor den klasse, der har indsamlet flest lydoptagelser, kåres som vinder.

gs