Debat:

Følg op på værdipolitik - hvor er de konkrete handlinger?

Vinni Jakobsen, Sektorformand,
Social- og Sundhedssektoren,
FOA Nordsjælland

Alle kommuner i Danmark har i 2016 udarbejdet en såkaldt værdighedspolitik, som beskriver overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg, pleje mv. Det er de blevet pålagt af de partier, som står bag finansloven og som samtidig har afsat en ny ældremilliard.
I FOA Nordsjælland hilser vi intentionerne med både værdighedsmilliarden og værdighedspolitikkerne velkomne. Ældreområdet trænger i den grad til at komme op til overfalden og få luft. Derfor glæder vi os over, når kommuner eksempelvis bruger værdighedsmidlerne på at højne aktivitetsniveauet på plejecentre eller til et øget fokus på medarbejdere, der kan arbejde med udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse.
Det er vigtigt, at kommunalpolitikerne drøfter, hvordan sundheds- og ældreområdet skal se ud fremover. Men det er ikke nok at formulere en række velmenende intentioner. Det afgørende er, hvorvidt kommunerne følger op med konkrete handlinger. I de kommende år vil antallet af borgere over 64 år stige, og det vil selvsagt give flere brugere af sundhedsvæsen, ældreplejen og så videre. Værdighedspolitikkerne bør derfor følges op af prioriteringer i forhold til fagligt stærke medarbejdere, som har indsigt i de mennesker, det hele drejer sig om. For FOA har det blandt andet været vigtigt, at værdighedspolitikkerne omhandler den enkelte borgers egne ønsker og behov, mulighederne for selvbestemmelse i hverdagen og tilbud om samvær med andre. Der er blevet lyttet til disse input i udformningen af det vedtagne lovforslag.
I FOA Nordsjælland er vi optaget af, hvordan den enkelte kommune vil omsætte sin værdighedspolitik i praksis. Hvilke nye indsatser vil værdighedsmilliarden medføre? Vil vi se ændringer i serviceniveauet, når de ekstra midler er anvendt? Vi håber, at kommunerne følger Finansministeriets indstilling til at midlerne kan bruges til ”personale og til kompetenceudvikling”. Vi kan frygte, at kommunerne skærer yderligere på ældreområdet i budgetterne for 2017 og dermed udhuler den nye ældremilliard. Vi har i foråret set, at kommunernes sparekataloger lægger op til besparelser på ældreområdet, et område som i forvejen er hårdt ramt af nedskæringer. Det stemmer ganske enkelt ikke overens med de intentioner, som ligger i værdighedspolitikkerne, og som bør være retningsgivende, når kommunalpolitikkerne for eksempel skal behandle budget eller drøfter serviceniveau, normering, kompetenceløft med videre.

Publiceret 30 August 2016 13:00

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV