DEBAT:

Åbent brev til borgmester Kim Valentin

Af Carl H. Nielsen, på vegne af Grundejerforbund Øst


'Nordkystens fremtid' kalder Gribskov kommune 3-kommune samarbejdet om et Kystbeskyttelsesprojekt med hovedsagelig sandfodring på hele nordkysten – fra Hundested til Helsingør.
Kommunerne har politisk valgt at indsnævre projektet, så sandfodringen ikke tilgodeser de rekreative formål, ligesom høringer er gennemført uden at inddrage grundejerne.
Kommunerne viser med deres politiske valg, at de har misforstået, hvad der er brug for på Nordkysten.
Der er brug for en akut genopretning af kysten!
En genopretning, som er den bedste beskyttelse af de værdier, der er med til at tiltrække sommerhusejere og turister. Vi skal have sandstrandene tilbage til glæde for alle, så man ikke skal lege fakir for at bade. På samme tid beskyttes kysten mod nogle af de negative konsekvenser af klimaforandringerne, og kystens tilgængelighed og rekreative værdi øges.
Det er det, grundejerne beder lokalpolitikerne om at få realiseret hurtigst muligt. Vi har talt for det igen og igen. Ordet vækst burde kunne skabe lydhørhed!!
Genopretning af kysten ser vi nemlig som en vækstmotor for turisme og erhvervsliv, som alle i Nordkystkommunerne siger, at de ønsker skal udvikle sig.
Grundejerne vil og skal være med i diskussionen af den fremtidige genopretning af kysten og organiseringen deraf.
Kommunernes tanker om at nedlægge kystlagene, som arbejder med den lokale kystbeskyttelse, er en forkert vej. Konkret lokal viden skal bruges og ikke tabes med de udfordringer, naturen byder os på Nordkysten. De problemer der løses med sandfodring er nogle helt andre end dem de lokale kystlag arbejder med.
Der er brug for større sandfodringslag, der organiseres omkring de naturlige Sediment transporter, der opleves på kysten. Forholdene er forskellige. Der er langt fra samme behov på strækningen Gilleleje til Hornbæk, som på strækningen Tisvildeleje til Gilleleje.
Grundejerne og deres organisationer skal og kan spille en væsentlig og naturlig rolle i forhold til sandfodringslagene, da det bl.a. er dem, der naturligt skal betale en væsentlig del af regningen for en genopretning af kysten.
Vi opfordrer derfor Byrådet til nu at inddrage grundejerne i den dialog om projektets organisering og betalingsstruktur, som er nødvendig. Det bør besluttes på næste møde i byrådet. Ferien er slut. Nordkysten skal under kærlig behandling nu!
Sjællands nordkyst er et helt unikt område i Danmark, hvorfor kystens værdier skal genoprettes og beskyttes til gavn og glæde for alle. Både de fastboende, landliggerne og turister fra ind- og udland, der kommer for at nyde vores smukke natur og ikke mindst benytte strandene.

Publiceret 24 August 2016 13:00

SENESTE TV

Påskemarch med Idrættens Venner

arrangement Langfredag 19. april holder Idrættens Venner i Tisvilde den traditionelle påskemarch for 42. gang.

Marchen foregår i det skønne Tisvilde Hegn og Troldeskoven, hvor deltagerne kan vælge mellem at gå enten 12, 20 eller 30 km i det tidlige forår. Specielt den korte rute er velegnet for en familieudflugt, da den overalt går ad gode og farbare stier.

Man kan starte på alle ruter fra kl. 8 fra Idrætshuset, Hovedgaden, hvor også sekretariatet har hovedkvarter. Her kan deltagerne købe startkort indtil kl. 10 på 30 km-ruten, kl. 11 på 20 km-ruten og kl. 12 på den korte rute.

Rasteplads med grill

Rastepladserne er igen ved Stængehus og Bækkebro, hvor det vil være muligt at få lidt at spise og drikke undervejs.

På Bækkebro har man taget den store grill med, hvor man kan købe grillpølser. Der er selvfølgelig også varme og kolde drikke.

Alle skal være i mål kl. 16.

Hvis man ønsker at gå ruten, koster det 20 kr. Skal der medalje med, koster det 40 kr. For børn under 15 år inklusive medalje koster det 30 kr. Der er kontant betaling.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Tisvildeleje Gymnastik Forening.

jesl

Frivilligheds-messe for foreningerne

arrangement Under overskriften 'Netværk gør stærk' inviterer Frivilligt forum Gribskov alle frivillige foreninger - kulturelle-, sociale- og idrætsforeninger - til fælles møde for at styrke kendskab til, hvilke foreninger der er, og hvad de står for.

Det foregår lørdag 27. april kl. 14-17 i Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge.

Ved hjælp af udstillingsboder og små 'speed-dating-møder' vil man blive klogere på, hvad frivillighed står for i Gribskov Kommune.

Frivillig forum håber med arrangementet, at være med til at styrke frivilligheden og bringe mange forskellige foreninger sammen, så både de og andre ude fra, kan blive klogere på hvem foreningerne er og hvad de kan bruges til.

Alle kan få en bod

"Hvis vi kender hinanden, bliver vi også meget bedre til at bruge hinanden," siger formand for Frivilligt Forum Ole Thomsen i en pressemeddelelse.

Alle foreninger der deltager, får mulighed for at få en bod, hvor de kan præsentere deres aktiviteter.

Der vil også på dagen være et par fælles oplæg.

jesl