DEBAT:

Åbent brev til borgmester Kim Valentin

Af Carl H. Nielsen, på vegne af Grundejerforbund Øst


'Nordkystens fremtid' kalder Gribskov kommune 3-kommune samarbejdet om et Kystbeskyttelsesprojekt med hovedsagelig sandfodring på hele nordkysten – fra Hundested til Helsingør.
Kommunerne har politisk valgt at indsnævre projektet, så sandfodringen ikke tilgodeser de rekreative formål, ligesom høringer er gennemført uden at inddrage grundejerne.
Kommunerne viser med deres politiske valg, at de har misforstået, hvad der er brug for på Nordkysten.
Der er brug for en akut genopretning af kysten!
En genopretning, som er den bedste beskyttelse af de værdier, der er med til at tiltrække sommerhusejere og turister. Vi skal have sandstrandene tilbage til glæde for alle, så man ikke skal lege fakir for at bade. På samme tid beskyttes kysten mod nogle af de negative konsekvenser af klimaforandringerne, og kystens tilgængelighed og rekreative værdi øges.
Det er det, grundejerne beder lokalpolitikerne om at få realiseret hurtigst muligt. Vi har talt for det igen og igen. Ordet vækst burde kunne skabe lydhørhed!!
Genopretning af kysten ser vi nemlig som en vækstmotor for turisme og erhvervsliv, som alle i Nordkystkommunerne siger, at de ønsker skal udvikle sig.
Grundejerne vil og skal være med i diskussionen af den fremtidige genopretning af kysten og organiseringen deraf.
Kommunernes tanker om at nedlægge kystlagene, som arbejder med den lokale kystbeskyttelse, er en forkert vej. Konkret lokal viden skal bruges og ikke tabes med de udfordringer, naturen byder os på Nordkysten. De problemer der løses med sandfodring er nogle helt andre end dem de lokale kystlag arbejder med.
Der er brug for større sandfodringslag, der organiseres omkring de naturlige Sediment transporter, der opleves på kysten. Forholdene er forskellige. Der er langt fra samme behov på strækningen Gilleleje til Hornbæk, som på strækningen Tisvildeleje til Gilleleje.
Grundejerne og deres organisationer skal og kan spille en væsentlig og naturlig rolle i forhold til sandfodringslagene, da det bl.a. er dem, der naturligt skal betale en væsentlig del af regningen for en genopretning af kysten.
Vi opfordrer derfor Byrådet til nu at inddrage grundejerne i den dialog om projektets organisering og betalingsstruktur, som er nødvendig. Det bør besluttes på næste møde i byrådet. Ferien er slut. Nordkysten skal under kærlig behandling nu!
Sjællands nordkyst er et helt unikt område i Danmark, hvorfor kystens værdier skal genoprettes og beskyttes til gavn og glæde for alle. Både de fastboende, landliggerne og turister fra ind- og udland, der kommer for at nyde vores smukke natur og ikke mindst benytte strandene.

Publiceret 24 August 2016 13:00

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV