"En brun kolos, kalder han byggeriet og efterlyser så i øvrigt 100 mio. kr., som han anklager Gilleleje Brugsforening for bevidst at have snydt byen for. Det er beskyldninger mod en seriøs og ansvarsfuld privat virksomhed, som på ingen måde kan accepteres! Jeg er meget interesseret i at vide, hvor Jan Ferdinandsen har dette tal fra", skriver Lars Corfitzen (foto) i dette indlæg og svar til Jan Ferdinandsens indlæg tidligere i Ugeposten. (Arkivfoto)

DEBAT:

Svar til Jan Ferdinandsen

Af direktør Lars Corfitzen, Gilleleje Brugsforening. Bygherre på Kulturhavn Gilleleje


Tidligere borgmester Jan Ferdinandsen (K) er blevet grundigt sur på Kulturhavn Gilleleje. Tirsdag 12. juli leverer han i Ugeposten endnu en heftig bredside mod Gilleleje Brugsforening og mig personligt.
En brun kolos, kalder han byggeriet og efterlyser så i øvrigt 100 mio. kr., som han anklager Gilleleje Brugsforening for bevidst at have snydt byen for. Det er beskyldninger mod en seriøs og ansvarsfuld privat virksomhed, som på ingen måde kan accepteres! Jeg er meget interesseret i at vide, hvor Jan Ferdinandsen har dette tal fra.
I Brugsforeningen var vi fra starten godt klar over, at det var en stor opgave, vi tog på os som bygherre tilbage i 2009, da vi underskrev købsaftalen på den fjernevarmegrund, som kommunen havde sat til salg. Men det var samtidig en naturlig forlængelse af det engagement, Brugsforeningen siden sin grundlæggelse i 1892 har lagt i at fastholde og udvikle Gillejes position som førende handels- og kulturby her på Nordkysten.
At være privat bygherre på så stort et projekt kræver tålmodighed og fleksibilitet. Undervejs bliver man selv klogere på, hvordan ideerne bedst realiseres. Kommunens forvaltning kommer med gode råd og henstillinger, borgerne reagerer. Udefra kommende forhold, man ikke selv er herre over, påvirker projektet. Finanskrisens eftervirkninger på lånemulighederne gjorde f.eks., at vi måtte ud og finde eksterne investorer i 2010. Det påvirkede udformningen af projektets etape 1 – og forsinkede hele Kulturhavnen med nogle år. Og ja, vi har søgt om dispensationer, men vi har samtidig loyalt holdt os til alle de indgåede aftaler og kontrakter. Behøver jeg understrege, at det var i Jan Ferdinansens borgmestertid, at byggeriets første – og mest vidtrækkende – dispensationer blev givet?
Medunderskriver på købsaftalen tilbage i 2009 var i øvrigt Jan Ferdinandsen, som dengang var en glad borgmester. Han lagde efterfølgende byggeriets første grundsten i 2013. I den forbindelse roste han initiativtagerne bag Kulturhavn Gilleleje for det ”fantastiske arbejde, I har bragt for dagen”. I sin tale fortalte han med et glimt i øjet om sine drengeår i Gilleleje, hvor drengene på Vesterbro sloges med drengene ude på Østerbro. Det var kanalen, som skilte byen ad: ”Byen har altid være delt i to, og derfor har der altid været en usynlig mur. Og det er den, Kulturhavnen nu bryder ned. Det er rigtig godt, fordi den ligger lige midt i Gillelejes bymidte. Den er med til at binde den gamle bydel sammen med handelslivet, med torvet, med fiskerihavnen og med alle vores parcelhuse”, mente Jan Ferdinandsen dengang.
Lad mig tilføje, at mange af byens og egnens ildsjæle i disse måneder lægger rigtig mange timer i at udvikle de kulturaktiviteter, der skal fylde etape 2's Kulturhus, når det åbner ved årsskiftet – og hvor biblioteket i øvrigt flytter ind og udvider sin åbningstid.
Til trods herfor er Jan Ferdinandsen altså sur – og han taler med stadig større bogstaver. Det er jeg personligt rigtig ærgerlig over. Ikke mindst fordi vi alle i projektet Kulturhavn Gilleleje hele vejen igennem har tilstræbt en god dialog med omverdenen.

Publiceret 18 July 2016 13:00

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV