DEBAT:

Svar på læserbrev af Peter Rixen i Ugeposten 18. juni

Kim Valentin (V)
Borgmester i Gribskov Kommune

Kære Peter Rixen.
I dit læserbrev “Vi trænger til ærlige meldinger” skriver du, at Attendo er blevet det eneste plejefirma i Gribskov Kommune. Det er ikke korrekt, for BM Pleje er stadig leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.
Vi har i øvrigt fire leverandører af praktisk hjælp, som borgere kan vælge imellem. Til gengæld har vi nu kun én leverandør af hjemmesygepleje, og det er Attendo.
Årsagen til, at vi har valgt kun at have én leverandør, er, at flere og flere borgere kræver mere specialiseret pleje, og her har Attendo flere sygeplejersker til at dække de krav til kompetencer, som borgerne har brug for fremover - borgernes sikkerhed og sundhed vægter altid højest. Vores demografi og kravene til sygepleje er i konstant forandring, og det er det, vi reagerer på ved at vælge at have én leverandør af hjemmesygepleje, som vi ved kan leve op til de stigende krav.
I øvrigt er dette det samme billede i langt de fleste kommuner.
Sidst men ikke mindst spørger du, om udgifterne til flygtninge vil koste på velfærden fremover. Her må jeg bare svare, at vi er blevet bedt om at hjælpe med at løse en stor udfordring med flygtninge, som hele Europa står midt i.
Jeg synes faktisk, det er lykkes os i ret høj grad både at sørge for velfærden til borgerne samtidig med, at vi hjælper flygtningene, som vi jo i øvrigt skal ifølge loven.

Publiceret 07 July 2016 15:00

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV