DEBAT:

Kulturhavnen Gilleleje

Jens Pedersen
Mdl. af Liberal Alliance Gribskov
Østre Alle 43C
3250 Gilleleje

Gribskov har fået en kulturhavn eller nærmere et kulturhus. Huset er bygget midt i Gilleleje og har skabt megen debat, som sådan noget stort byggeri jo altid gør.
Jeg har bestemt ikke noget imod ideen om et kulturhus (nævnes etape 2), hvor byens borgere kan mødes og, hvor man kan afholde forskellige arrangementer. Huset er, efter min mening, ganske pænt og falder ind omkring Søborg kanal. Jeg har, sådan set, heller ikke de store problemer med etape 1, der ligger ude ved hovedvejen og stationen i udkanten af centrum, og derfor lidt ad vejen.
Men jeg har noget imod etape 3, som det blev præsenteret forleden dag til informationsmødet med bygherre og kommune. Arkitekten mente, at huset ville blive meget flottere, hvis taget fik en højere rejsning. En rejsning, der øger byggehøjden med 2,5 meter over det tilladte. Derfor har arkitekt og bygherre søgt om dispensation for byggeriets højde.
Denne nye, skal vi kalde det skyline, vil skyde et par meter op foran mariehjemmet (som er på to etager). Udover at dominerer luftrum og Gilleleje centrum vil byggeriet tage sol og lys fra selvsamme plejehjem og torvet nedenfor.
Jeg ser ingen grund til, at kommunen skal give arkitekten og bygherre nogen dispensation for etape 3's byggehøjde overhoved! Uanset om det er fordi arkitekten synes, at det er pænt. Eller om bygherren har planer om ændringer i fremtiden (kan måske søge om dispensation om udvidelse af boligområde senere).
Byggeriet skal følge højden på Mariehjemmet og på den måde falde ind i det eksisterende byggeri. Jeg vil derfor anbefale alle borgere i Gilleleje, ja i hele Gribskov, at gøre indsigelse mod en dispensation af byggehøjden i etape 3.
Gør din indflydelse gældende og gør som borgermesteren anbefalede. Send en e-mail til kommunen med din indsigelse inden den 20. juli.

Publiceret 07 July 2016 15:15

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV