DEBAT:

Spørgsmål til borgmesteren

Af Bjarke Springstrup,
Kringelholm 74, Gilleleje.
På vegne af foreningen Pas på
Gilleleje

Den 29.juni blev der afholdt en høring om Kulturhavnens 3. og sidste etape.
Borgmester Kim Valentin indledte mødet, og kom lidt tankeløst ind på de mange dispensationer fra lokalplanen som kommunen har givet. Herom udtalte han følgende:
”…når man læser dispensationerne igennem, så kan man godt se, at der er nogen af de ting her, hvor, hvis man holder sig til lokalplanen, så ville man få en knap så smuk bygning ud af det…”
Borgmesteren synes tydeligvis, at nogle af dispensationerne har bidraget til at gøre bygningerne smukkere.
Skulle man være sindet at tage borgmesterens udsagn for pålydende, så kunne man fristes til at antage, at han aldrig har fået læst hverken lokalplanen eller dispensationerne. Eller også har han bare ikke forstået det.
For nu at dementere denne vurdering, skal jeg opfordre borgmesteren til at gennemgå samtlige de 17 dispensationer der er givet, og udpege og begrunde hvilke af disse dispensationer, der efter borgmesterens mening har bidraget til et smukkere byggeri.
Måske man i den forbindelse burde nævne, at udarbejdelsen af lokalplanen var et stort og omfattede arbejde, hvor Brugsen, en række foreninger, kommunens forvaltning, et eksternt konsulentfirma, samt naboer, de handlende og andre interessenter deltog. Hvorefter planen blev forelagt byrådet til beslutning.
Altså efter en omfattede demokratisk proces. Elementer der kan gøre byggeriet billigere og ringere, søger bygherre om dispensation for. Og de bliver leveret på samlebånd uden nævneværdig behandling. Uden at de involverede bliver hørt; i visse tilfælde ikke engang byrådet.
Monstro borgmesteren svarer? Hvordan er det dog kommet hertil?

Publiceret 04 July 2016 15:15

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV