DEBAT:

Nyt møde og “kvajebajer”

Af Annelise Torne Zinck
Nordre Strandvej 20 A, Gilleleje

Det er godt og rigtigt, at Byrådet og Kulturhavnen indkalder til borgermøde om den sidste etape af byens mest markante byggeri. Borgerne i Gilleleje er interesserede i, hvad der sker i deres by. Derfor var en hel del også mødt frem onsdag den 29. juni for at blive klogere. Desværre var der kun stole til en lille del af os, så de fleste måtte stå op i den 1½ time mødet varede.
Tredie etape er den etape, som skal knytte Kulturhavnen sammen med byen, Hovedgaden, Torvet og Havnen.
Desværre blev vi, borgerne, ikke meget klogere. Den stort anlagte fremvisning kunne slet ikke ses på den skærm, som var hængt op i den det fremtidige biblioteksrum. Der var for lyst og arkitektens ”fine” fotos og illustrationer kunne end ikke anes, hvilket han selvfølgelig undskyldte mange gange. Der var heller ikke mikrofoner, så fremlægning, spørgsmål og svar fortonede sig op under det høje loft. Der var ingen plancher eller model, og forslaget er ikke tilgængeligt på Kulturhavnens eller Kommunens hjemmeside.
Indsigelsesfristen blev dog forlænget til 20. juli!
Det her er ikke godt nok. Der bør snarest indkaldes til et nyt borgermøde, hvor man har mulighed for at se projektet. Hvordan ser det ud fra Kanalvej, fra Torvet, fra Hovedgaden???
Det lyder rigtigt, at man vil bygge huse, som i størrelse og tagform passer til de omkringliggende, men hvorfor bliver de så flere meter højere end Ellen Mariehjemmts facade mod Torvet ? Forretning + plejeboliger + privatboliger i to etager ( 4+3+3+ tag = ? meter)
Hvordan belyses de nye boliger? Får de også vestvendte terrasser ??? Hvordan ser træhuse med paptage ud på dette sted omgivet af huse i tegl? Kan de to store kastanjetræer ved broen over kanalen bevares ? Hvordan virker tilbageryknigen set fra Kanalvej?
Jeg havde rigtig mange spørgsmål, som jeg gerne ville have haft besvaret på et kvalificeret grundlag. Og så synes jeg ikke, at en naboorientering er godt nok i dette tilfælde. Det berører hele byen!
Det her koster et nyt møde og en ”Kvajebajer” fra bygherrens side.

Publiceret 04 July 2016 15:00

SENESTE TV

Påskemarch med Idrættens Venner

arrangement Langfredag 19. april holder Idrættens Venner i Tisvilde den traditionelle påskemarch for 42. gang.

Marchen foregår i det skønne Tisvilde Hegn og Troldeskoven, hvor deltagerne kan vælge mellem at gå enten 12, 20 eller 30 km i det tidlige forår. Specielt den korte rute er velegnet for en familieudflugt, da den overalt går ad gode og farbare stier.

Man kan starte på alle ruter fra kl. 8 fra Idrætshuset, Hovedgaden, hvor også sekretariatet har hovedkvarter. Her kan deltagerne købe startkort indtil kl. 10 på 30 km-ruten, kl. 11 på 20 km-ruten og kl. 12 på den korte rute.

Rasteplads med grill

Rastepladserne er igen ved Stængehus og Bækkebro, hvor det vil være muligt at få lidt at spise og drikke undervejs.

På Bækkebro har man taget den store grill med, hvor man kan købe grillpølser. Der er selvfølgelig også varme og kolde drikke.

Alle skal være i mål kl. 16.

Hvis man ønsker at gå ruten, koster det 20 kr. Skal der medalje med, koster det 40 kr. For børn under 15 år inklusive medalje koster det 30 kr. Der er kontant betaling.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Tisvildeleje Gymnastik Forening.

jesl

Frivilligheds-messe for foreningerne

arrangement Under overskriften 'Netværk gør stærk' inviterer Frivilligt forum Gribskov alle frivillige foreninger - kulturelle-, sociale- og idrætsforeninger - til fælles møde for at styrke kendskab til, hvilke foreninger der er, og hvad de står for.

Det foregår lørdag 27. april kl. 14-17 i Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge.

Ved hjælp af udstillingsboder og små 'speed-dating-møder' vil man blive klogere på, hvad frivillighed står for i Gribskov Kommune.

Frivillig forum håber med arrangementet, at være med til at styrke frivilligheden og bringe mange forskellige foreninger sammen, så både de og andre ude fra, kan blive klogere på hvem foreningerne er og hvad de kan bruges til.

Alle kan få en bod

"Hvis vi kender hinanden, bliver vi også meget bedre til at bruge hinanden," siger formand for Frivilligt Forum Ole Thomsen i en pressemeddelelse.

Alle foreninger der deltager, får mulighed for at få en bod, hvor de kan præsentere deres aktiviteter.

Der vil også på dagen være et par fælles oplæg.

jesl