DEBAT:

Nyt møde og “kvajebajer”

Af Annelise Torne Zinck
Nordre Strandvej 20 A, Gilleleje

Det er godt og rigtigt, at Byrådet og Kulturhavnen indkalder til borgermøde om den sidste etape af byens mest markante byggeri. Borgerne i Gilleleje er interesserede i, hvad der sker i deres by. Derfor var en hel del også mødt frem onsdag den 29. juni for at blive klogere. Desværre var der kun stole til en lille del af os, så de fleste måtte stå op i den 1½ time mødet varede.
Tredie etape er den etape, som skal knytte Kulturhavnen sammen med byen, Hovedgaden, Torvet og Havnen.
Desværre blev vi, borgerne, ikke meget klogere. Den stort anlagte fremvisning kunne slet ikke ses på den skærm, som var hængt op i den det fremtidige biblioteksrum. Der var for lyst og arkitektens ”fine” fotos og illustrationer kunne end ikke anes, hvilket han selvfølgelig undskyldte mange gange. Der var heller ikke mikrofoner, så fremlægning, spørgsmål og svar fortonede sig op under det høje loft. Der var ingen plancher eller model, og forslaget er ikke tilgængeligt på Kulturhavnens eller Kommunens hjemmeside.
Indsigelsesfristen blev dog forlænget til 20. juli!
Det her er ikke godt nok. Der bør snarest indkaldes til et nyt borgermøde, hvor man har mulighed for at se projektet. Hvordan ser det ud fra Kanalvej, fra Torvet, fra Hovedgaden???
Det lyder rigtigt, at man vil bygge huse, som i størrelse og tagform passer til de omkringliggende, men hvorfor bliver de så flere meter højere end Ellen Mariehjemmts facade mod Torvet ? Forretning + plejeboliger + privatboliger i to etager ( 4+3+3+ tag = ? meter)
Hvordan belyses de nye boliger? Får de også vestvendte terrasser ??? Hvordan ser træhuse med paptage ud på dette sted omgivet af huse i tegl? Kan de to store kastanjetræer ved broen over kanalen bevares ? Hvordan virker tilbageryknigen set fra Kanalvej?
Jeg havde rigtig mange spørgsmål, som jeg gerne ville have haft besvaret på et kvalificeret grundlag. Og så synes jeg ikke, at en naboorientering er godt nok i dette tilfælde. Det berører hele byen!
Det her koster et nyt møde og en ”Kvajebajer” fra bygherrens side.

Publiceret 04 July 2016 15:00

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV