DEBAT:

Svar på læserbrev af Birgit og Erik Lahn Sørensen

Lone Møller (S) Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Gribskov Kommune


Kære Birgit og Erik Lahn Sørensen. Det glæder mig, at I lægger mærke til de gode ting, kommunen gør for at få flygtninge i arbejde.
I er bekymrede for, om kommunen gør nok - særligt set i det perspektiv, at mange virksomheder efter jeres vurdering ikke vil tage flygtninge, der ikke kan tale dansk. Den udfordring er vi naturligvis meget opmærksomme på, og derfor arbejder vi også bredt på at finde løsninger for både flygtninge og virksomheder.
For eksempel er vi særligt opmærksomme på også at finde mindre job - for eksempel inden for handel, service eller landbrug, som at plukke bær eller stå i opvasken. De job er ofte sæsonbetonede og kan være en god indgang til et fast arbejde, fordi flygtningene skaber kontakter og i øvrigt har mulighed for at øve sig i at tale dansk i den periode, de arbejder.
I skriver også, at der er ventelister til sprogskolen i Hillerød. Det oplever vi ikke. Tværtimod har vi netop intensiveret samarbejdet med sprogskolen om et udvidet forløb, hvor flere flygtninge skal være på sprogskolen op til fem dage om ugen.
Gribskov Kommune ser også frem til at styrke arbejdsmarkedsindsatsen endnu mere i tråd med den kommende integrationsreform fra Folketinget. Reformen stiller krav om, at flygtninge inden for en måned skal i gang på arbejdsmarkedet, og at disse forløb skal kombineres med undervisning i dansk på virksomhederne eller på sprogskolen.
Derudover kan jeg fortælle, at Gribskov Kommune har afsat en million kroner til at løse opgaven med at få flere flygtninge i arbejde. Vi har endnu ikke besluttet, hvad vi skal bruge pengene til, men der er masser af muligheder. For eksempel kan vi ansætte flere virksomhedskonsulenter, som i øjeblikket gør et fantastisk stykke arbejde med at matche flygtningenes kompetencer med de lokale virksomheders behov.
Sidst men ikke mindst er Folketinget ved at være tæt på at vedtage en ny integrationsgrunduddannelse i forbindelse med den nye reform. Uddannelsen betyder, at kommunen i et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og erhvervsskolen kan skabe et personligt forløb for hver enkelt flygtning, så personen lettere kan komme i virksomhedspraktik og dermed får større chance for at få et fast arbejde fremover.
Og så vil jeg gerne slutte af med at sige, at vi helt generelt oplever et særdeles positivt samarbejde med virksomhederne i kommunen. Derfor vurderer jeg i hvert fald, at der er gode muligheder for at få endnu flere flygtninge i arbejde fremover.

Venlig hilsen
Lone Møller (S)

Publiceret 28 June 2016 14:00

SENESTE TV

Påskemarch med Idrættens Venner

arrangement Langfredag 19. april holder Idrættens Venner i Tisvilde den traditionelle påskemarch for 42. gang.

Marchen foregår i det skønne Tisvilde Hegn og Troldeskoven, hvor deltagerne kan vælge mellem at gå enten 12, 20 eller 30 km i det tidlige forår. Specielt den korte rute er velegnet for en familieudflugt, da den overalt går ad gode og farbare stier.

Man kan starte på alle ruter fra kl. 8 fra Idrætshuset, Hovedgaden, hvor også sekretariatet har hovedkvarter. Her kan deltagerne købe startkort indtil kl. 10 på 30 km-ruten, kl. 11 på 20 km-ruten og kl. 12 på den korte rute.

Rasteplads med grill

Rastepladserne er igen ved Stængehus og Bækkebro, hvor det vil være muligt at få lidt at spise og drikke undervejs.

På Bækkebro har man taget den store grill med, hvor man kan købe grillpølser. Der er selvfølgelig også varme og kolde drikke.

Alle skal være i mål kl. 16.

Hvis man ønsker at gå ruten, koster det 20 kr. Skal der medalje med, koster det 40 kr. For børn under 15 år inklusive medalje koster det 30 kr. Der er kontant betaling.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Tisvildeleje Gymnastik Forening.

jesl

Frivilligheds-messe for foreningerne

arrangement Under overskriften 'Netværk gør stærk' inviterer Frivilligt forum Gribskov alle frivillige foreninger - kulturelle-, sociale- og idrætsforeninger - til fælles møde for at styrke kendskab til, hvilke foreninger der er, og hvad de står for.

Det foregår lørdag 27. april kl. 14-17 i Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge.

Ved hjælp af udstillingsboder og små 'speed-dating-møder' vil man blive klogere på, hvad frivillighed står for i Gribskov Kommune.

Frivillig forum håber med arrangementet, at være med til at styrke frivilligheden og bringe mange forskellige foreninger sammen, så både de og andre ude fra, kan blive klogere på hvem foreningerne er og hvad de kan bruges til.

Alle kan få en bod

"Hvis vi kender hinanden, bliver vi også meget bedre til at bruge hinanden," siger formand for Frivilligt Forum Ole Thomsen i en pressemeddelelse.

Alle foreninger der deltager, får mulighed for at få en bod, hvor de kan præsentere deres aktiviteter.

Der vil også på dagen være et par fælles oplæg.

jesl