DEBAT:

Svar på læserbrev af Birgit og Erik Lahn Sørensen

Lone Møller (S) Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Gribskov Kommune


Kære Birgit og Erik Lahn Sørensen. Det glæder mig, at I lægger mærke til de gode ting, kommunen gør for at få flygtninge i arbejde.
I er bekymrede for, om kommunen gør nok - særligt set i det perspektiv, at mange virksomheder efter jeres vurdering ikke vil tage flygtninge, der ikke kan tale dansk. Den udfordring er vi naturligvis meget opmærksomme på, og derfor arbejder vi også bredt på at finde løsninger for både flygtninge og virksomheder.
For eksempel er vi særligt opmærksomme på også at finde mindre job - for eksempel inden for handel, service eller landbrug, som at plukke bær eller stå i opvasken. De job er ofte sæsonbetonede og kan være en god indgang til et fast arbejde, fordi flygtningene skaber kontakter og i øvrigt har mulighed for at øve sig i at tale dansk i den periode, de arbejder.
I skriver også, at der er ventelister til sprogskolen i Hillerød. Det oplever vi ikke. Tværtimod har vi netop intensiveret samarbejdet med sprogskolen om et udvidet forløb, hvor flere flygtninge skal være på sprogskolen op til fem dage om ugen.
Gribskov Kommune ser også frem til at styrke arbejdsmarkedsindsatsen endnu mere i tråd med den kommende integrationsreform fra Folketinget. Reformen stiller krav om, at flygtninge inden for en måned skal i gang på arbejdsmarkedet, og at disse forløb skal kombineres med undervisning i dansk på virksomhederne eller på sprogskolen.
Derudover kan jeg fortælle, at Gribskov Kommune har afsat en million kroner til at løse opgaven med at få flere flygtninge i arbejde. Vi har endnu ikke besluttet, hvad vi skal bruge pengene til, men der er masser af muligheder. For eksempel kan vi ansætte flere virksomhedskonsulenter, som i øjeblikket gør et fantastisk stykke arbejde med at matche flygtningenes kompetencer med de lokale virksomheders behov.
Sidst men ikke mindst er Folketinget ved at være tæt på at vedtage en ny integrationsgrunduddannelse i forbindelse med den nye reform. Uddannelsen betyder, at kommunen i et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og erhvervsskolen kan skabe et personligt forløb for hver enkelt flygtning, så personen lettere kan komme i virksomhedspraktik og dermed får større chance for at få et fast arbejde fremover.
Og så vil jeg gerne slutte af med at sige, at vi helt generelt oplever et særdeles positivt samarbejde med virksomhederne i kommunen. Derfor vurderer jeg i hvert fald, at der er gode muligheder for at få endnu flere flygtninge i arbejde fremover.

Venlig hilsen
Lone Møller (S)

Publiceret 28 June 2016 14:00

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV