DEBAT:

Svar til Birgit Roswall og Tue Villebro

Af Mikkel Andersen, Engen 17, Gilleleje


ÆLDREOMSORG: Kære Birgit og Tue. Tak for svaret Birgit og dine betragtninger for ældreområdet.
Jeg er bestemt meget enig i, at vores sundhedsfaglige personale gør et fantastisk arbejde, men de har brug for mere tid til, at kunne gøre deres arbejde.
Det har både FOA, DSR og Lærerforeningen været ude og sige.
Tue; i forhold til dit lille fakta tjek, har jeg dokumenteret over for jer i Venstre, flere gange i forhold til genindlæggelser, det virker mærkelig at I ikke har dataerne. Fordi de tal, som du beskriver fra Danmarks statistik, er vel fra 2013. De tal er dog ikke dem jeg har tager udgangspunkt i. Jeg har taget udgangspunkt i tal fra 2015, som du selv siger du ikke var i stand til at finde. Jeg havde derfor ønsket, at du kunne have spurgt om tallene inden du kommer med beskyldninger om, at jeg skulle have en agenda og bruge forskruede tal.
Når du Birgit siger at der er områder, hvor vi ikke kan forhindre en genindlæggelse, er jeg bestemt ikke enig i denne betragtning. Jeg mener udsagnet om hvorvidt man "kan" gøre noget på andre områder, for at forhindre genindlæggelser, er lodret forkert.
Det er faktisk essensen i hvordan vi opfatter ældreplejen forskelligt, da jeg ikke er tvivl om at kompetenceudvikling hos det sundhedsfaglige personale vil kunne gøre en forskel for de ældre.
Dette kan jeg blandt andet vurdere ud fra min faglighed, og jeg mener derfor man bør prøve at kompetenceudvikle, fordi det er en stor belastning for de ældre, at skulle ud på den lange tur i en ambulance og genindlægges.
Men når den selv samme rapport du omtaler, viser at vi er over gennemsnittet på så vigtige områder for genindlæggelser som; væskemangel, forstoppelse, knoglebrud, tarminfektion og sociale og plejemæssige forhold, kræver det handling og ikke kun ord om at alt går godt.
Nu når du mener at kommunen har gjort det den kan/skal, kan jeg prøve at pege på et specifikt område, hvor man kan gøre noget konkret. Ved væskemangel, kan vi i Gribskov gøre det bedre, og det kan vi med kompetenceudvikling indenfor væske IV, således at sundhedspersonalet kan give væske og derved undgå en genindlægges for at få væske.
Dette gælder også på andre områder og hvis vi i Gribskov havde investeret i vores sundhedsfaglige personale, således at de havde flere kompetencer som at kunne give ilt, antibiotika og væske IV, vil vi kunne undgå rigtig mange genindlæggelser for de ældre.
Vi kunne starte med at sygeplejerskerne fik en APN uddannelse. Denne uddannelse har i flere år været brugt i USA, Canada, England og Holland med gode erfaringer og de ville også kunne hjælpe på andre områder.
Vi skal dog ikke slutte her, for når vi efteruddanner vores sygeplejersker, vil det også betyde at der vil komme flere opgaver til de andre sundhedsfaglige personalegrupper. Her skal der også efteruddannes for, at de kan overtage de arbejdsopgaver som sygeplejerskerne varetager i dag.
Alt dette er ikke bare taget ud af den blå luft, men er faktisk en anbefaling fra OECD.
Jeg håber meget at I vil være åben for nye ideer til videreudvikling og for at vores ældre i Gribskov får tryggere liv.

Publiceret 24 June 2016 15:15

SENESTE TV

Påskemarch med Idrættens Venner

arrangement Langfredag 19. april holder Idrættens Venner i Tisvilde den traditionelle påskemarch for 42. gang.

Marchen foregår i det skønne Tisvilde Hegn og Troldeskoven, hvor deltagerne kan vælge mellem at gå enten 12, 20 eller 30 km i det tidlige forår. Specielt den korte rute er velegnet for en familieudflugt, da den overalt går ad gode og farbare stier.

Man kan starte på alle ruter fra kl. 8 fra Idrætshuset, Hovedgaden, hvor også sekretariatet har hovedkvarter. Her kan deltagerne købe startkort indtil kl. 10 på 30 km-ruten, kl. 11 på 20 km-ruten og kl. 12 på den korte rute.

Rasteplads med grill

Rastepladserne er igen ved Stængehus og Bækkebro, hvor det vil være muligt at få lidt at spise og drikke undervejs.

På Bækkebro har man taget den store grill med, hvor man kan købe grillpølser. Der er selvfølgelig også varme og kolde drikke.

Alle skal være i mål kl. 16.

Hvis man ønsker at gå ruten, koster det 20 kr. Skal der medalje med, koster det 40 kr. For børn under 15 år inklusive medalje koster det 30 kr. Der er kontant betaling.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Tisvildeleje Gymnastik Forening.

jesl

Frivilligheds-messe for foreningerne

arrangement Under overskriften 'Netværk gør stærk' inviterer Frivilligt forum Gribskov alle frivillige foreninger - kulturelle-, sociale- og idrætsforeninger - til fælles møde for at styrke kendskab til, hvilke foreninger der er, og hvad de står for.

Det foregår lørdag 27. april kl. 14-17 i Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge.

Ved hjælp af udstillingsboder og små 'speed-dating-møder' vil man blive klogere på, hvad frivillighed står for i Gribskov Kommune.

Frivillig forum håber med arrangementet, at være med til at styrke frivilligheden og bringe mange forskellige foreninger sammen, så både de og andre ude fra, kan blive klogere på hvem foreningerne er og hvad de kan bruges til.

Alle kan få en bod

"Hvis vi kender hinanden, bliver vi også meget bedre til at bruge hinanden," siger formand for Frivilligt Forum Ole Thomsen i en pressemeddelelse.

Alle foreninger der deltager, får mulighed for at få en bod, hvor de kan præsentere deres aktiviteter.

Der vil også på dagen være et par fælles oplæg.

jesl