DEBAT:

Svar til Birgit Roswall og Tue Villebro

Af Mikkel Andersen, Engen 17, Gilleleje


ÆLDREOMSORG: Kære Birgit og Tue. Tak for svaret Birgit og dine betragtninger for ældreområdet.
Jeg er bestemt meget enig i, at vores sundhedsfaglige personale gør et fantastisk arbejde, men de har brug for mere tid til, at kunne gøre deres arbejde.
Det har både FOA, DSR og Lærerforeningen været ude og sige.
Tue; i forhold til dit lille fakta tjek, har jeg dokumenteret over for jer i Venstre, flere gange i forhold til genindlæggelser, det virker mærkelig at I ikke har dataerne. Fordi de tal, som du beskriver fra Danmarks statistik, er vel fra 2013. De tal er dog ikke dem jeg har tager udgangspunkt i. Jeg har taget udgangspunkt i tal fra 2015, som du selv siger du ikke var i stand til at finde. Jeg havde derfor ønsket, at du kunne have spurgt om tallene inden du kommer med beskyldninger om, at jeg skulle have en agenda og bruge forskruede tal.
Når du Birgit siger at der er områder, hvor vi ikke kan forhindre en genindlæggelse, er jeg bestemt ikke enig i denne betragtning. Jeg mener udsagnet om hvorvidt man "kan" gøre noget på andre områder, for at forhindre genindlæggelser, er lodret forkert.
Det er faktisk essensen i hvordan vi opfatter ældreplejen forskelligt, da jeg ikke er tvivl om at kompetenceudvikling hos det sundhedsfaglige personale vil kunne gøre en forskel for de ældre.
Dette kan jeg blandt andet vurdere ud fra min faglighed, og jeg mener derfor man bør prøve at kompetenceudvikle, fordi det er en stor belastning for de ældre, at skulle ud på den lange tur i en ambulance og genindlægges.
Men når den selv samme rapport du omtaler, viser at vi er over gennemsnittet på så vigtige områder for genindlæggelser som; væskemangel, forstoppelse, knoglebrud, tarminfektion og sociale og plejemæssige forhold, kræver det handling og ikke kun ord om at alt går godt.
Nu når du mener at kommunen har gjort det den kan/skal, kan jeg prøve at pege på et specifikt område, hvor man kan gøre noget konkret. Ved væskemangel, kan vi i Gribskov gøre det bedre, og det kan vi med kompetenceudvikling indenfor væske IV, således at sundhedspersonalet kan give væske og derved undgå en genindlægges for at få væske.
Dette gælder også på andre områder og hvis vi i Gribskov havde investeret i vores sundhedsfaglige personale, således at de havde flere kompetencer som at kunne give ilt, antibiotika og væske IV, vil vi kunne undgå rigtig mange genindlæggelser for de ældre.
Vi kunne starte med at sygeplejerskerne fik en APN uddannelse. Denne uddannelse har i flere år været brugt i USA, Canada, England og Holland med gode erfaringer og de ville også kunne hjælpe på andre områder.
Vi skal dog ikke slutte her, for når vi efteruddanner vores sygeplejersker, vil det også betyde at der vil komme flere opgaver til de andre sundhedsfaglige personalegrupper. Her skal der også efteruddannes for, at de kan overtage de arbejdsopgaver som sygeplejerskerne varetager i dag.
Alt dette er ikke bare taget ud af den blå luft, men er faktisk en anbefaling fra OECD.
Jeg håber meget at I vil være åben for nye ideer til videreudvikling og for at vores ældre i Gribskov får tryggere liv.

Publiceret 24 June 2016 15:15

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV