Klimagruppen i Gribskov er klar med cykeltur. Pressefoto

Klimagruppen i Gribskov er klar med cykeltur. Pressefoto

Klimagruppe i Gribskov er klar med cykelture

Klima Lørdag 31. august sætter Klimagruppen i Gribskov igen fokus på Natura 2000 områder og på Gribskov Kommunes Naturindsats.

"Vi besøger tre Natura 2000-områder: Rusland, Snævret Skov og Esrum Sø/Gribskov. Vi hører om, hvad der begrunder udpegningen og om, hvad plejeplanen går ud på. Vi taler om klimaforandringers indflydelse på flora og fauna," skriver Klimagruppen i Gribskov.

Turen udgår fra Dronningmølle Station 31. august klokken 13.15. Derfra cykler deltagerne ad stier ind i Rusland, og derfra ud til Villingerød og ad en stiforbindelse ind i Snævret Skov. Gennem Snævret Skov cykles til Esrum og videre ned til Esrum søs nordlige bred. Fra søen kan man enten cykle tilbage samme vej, eller tilbage mod Esrum og derfra ad Østvej gennem Esbønderup og til Græsted Syd Station, hvorfra man kan tage toget mod Gilleleje/Helsingør eller mod Hillerød. Har man gode ben, kan man i stedet cykle langs søen mod syd og dreje ind gennem Gribskov og videre til Mårum, hvorfra der er cykelsti mod Helsinge.

Tilmelding senest 28. august til cykelje@gmail.com.

Publiceret 25 August 2019 11:30