DEBAT: Demensstrategi i Gribskov skal bruges

Af
Pia Foght (S)

Medlem af ældre-,

social- og sundhedsudvalget

debat Det er med stor tilfredshed, som tidligere socialdemokratisk formand for ældre-, social- og sundhedsudvalget, at byrådet har besluttet demensstrategien, vi lavede og satte i høring i det tidligere ældre-, social- og sundhedsudvalg.

Demensstrategien er en strategi og med pejlemærker på, hvordan vi sammen vil arbejde med at understøtte både borgeren, men også familien, der får demens tæt ind på livet.

Vi har besluttet i strategien, at vi sammen skal understøtte et godt og værdigt liv for borgere med demens.

De familier, der har eller har haft demens tæt ind på livet, ved, hvordan sygdommen påvirker alle i familien.

I dag lider ca. 700 borgere i Gribskov af demens. I 2025 vil der være over 1.000 borgere med demens. Derfor beskriver demensstrategien, hvordan vi vil arbejde med de muligheder, der skal til, for at vores borgere med demens og deres pårørende kan leve et liv med demens så tåleligt som muligt.

Strategien er lavet i tæt samarbejde med frivillige, fagpersoner og allervigtigst med pårørende/ægtefæller til borgere med demens.

Socialdemokraterne har stor tillid til, at denne strategi vil gøre en forskel for vores demente borgere, men vi skal huske hinanden på, at strategien skal leve/udmøntes i virkeligheden i samarbejde med nærmiljø, pårørende og de borgere, det handler om.

Derfor skal vi alle hjælpe hinanden med at holde fast og forvente at strategien bliver brugt.

Publiceret 22 June 2019 07:00