DEBAT: Høje ambitioner for miljø, natur og klima

Af
Lise Müller (SF), næstformand

og folketingskandidat

Jens Rane Holck (SF), kandidat

til Europa-parlamentet

debat Gribskov ligner en grøn kommune ved et blåt hav.

Men med den nuværende kurs i Miljøministeriet er det mest kommunens logo, der ser sådan ud, for havet kan hurtigt blive forurenet.

Planerne om havbrug i Kattegat (forurenende fiskeproduktion på åbent hav) skal stoppes. Det er vi enige med Enhedslisten i.

Vi har brug for at forene os mod udledning af endnu mere kvælstof i vores hav gennem de såkaldte havbrug og inddrage både kommune, folketing og EU.

Der er fundet pesticidrester i vandboringer i Smidstrup, og undersøgte man vandet grundigt, fandt man det nok mange steder.

Derfor har SF foreslået en totalscreening af drikkevandet fra alle landets boringer.

Det er ofte gamle synder, man finder i boringerne, men vi skal sikre, at vi ikke forurener i fremtiden.

Ud over den handlingsplan, som SF er med i, der efter en lang og sej kamp stopper brug af pesticider omkring drikkevandsboringer, vil vi foreslå, at kommunen også tilmelder sig Dansk naturfredningsforenings ordning 'Giftfri Have'.

Simpelthen registrerer alle de kommunale grunde som giftfri og holder dem sådan. Vi borgere er danmarksmestre i den øvelse – det kan kommunen også blive.

En sundhedsreform, som lukker det regionale demokrati, vil samtidig sætte en stopper for oprensning af generationsgiftgrunde som Collstrup nær Gribskov, fordi pengene bliver fordelt i Jylland i stedet, og ekspertisen i forhold til jordforureningen spredes.

Det er en skam, at de eksisterende grønne organer som Det grønne dialogforum og senest byrådets hav-, miljø- og klimaudvalg er blevet lukket og genåbnet som en filial i Planudvalget, dvs. Udvikling, By og land.

Det er den helt forkerte vej at gå. Vi har brug for høje ambitioner og inddragelse af borgerne i forhold til at sikre den smukke vilde natur, miljøet og vores klima, og der skal EU, folketing og kommune gå hånd i hånd.

Publiceret 23 May 2019 11:30

SENESTE TV

Gå med 30 km ad Klosterruten

motion På lørdag 29. juni er det på med vandreskoene, hvis man vil med på en ca. 30 km lang vandretur på en del af Klosterruten. I spidsen går turlederne i Dansk Vandrelaug Hans Henrik Kleinert og Ingelise Kvorning.

"Vi starter i Esrum og går langs Esrum Sø gennem Gribskov, passerer Stjernen, der er centrum for de snorlige jagtveje, som Kong Christian den 5. anlagde, og fortsætter langs Store Grib Sø. Vi passerer Mor Grib's hule, kommer også forbi Æbelholt Kloster og slutter i Hillerød," fortæller de i en pressemeddelelse fra Dansk Vandrelaug.

Øvelser og små lege

Ud over at man får motion, vil der være forskellige indslag på turene som for eksempel 'Walk and Talk', særlige øvelser og små lege, hvor man bruger alle dele af kroppen, også hjerne og hjerte, og der vil være information om seværdigheder på turen.

Der bliver pauser undervejs til at nyde medbragt mad og drikke, inden turen slutter ved Hillerød station ca. kl. 16.30.

Turen starter kl. 9 ved Esrum skole, når bussen fra Saltum ankommer.

Det koster 30 kr. at deltage, hvis man ikke er medlem af Dansk Vandrelaug.

jesl