DEBAT: Ny hjemmeplejemodel sikrer ikke kontinuitet

Af
Lise Müller (SF), folketingskandidat

Løvspringsvej 12, Charlottenlund

Når jeg som hjemmesygeplejerske er kommet ud i folks hjem, er noget af det, de altid spørger mig om: "Er det mon dig, der kommer næste gang?"

Hvorfor mon det? Jo, det er vores arbejde, men det er deres liv. Det betyder noget, om det er et kendt og trygt ansigt, der dukker op, om man skal forklare alt forfra hver dag, og om nogen kender én og dermed kan afgøre, om man var anderledes i går eller i sidste uge.

Det er ofte små tegn, der skal opfanges tidligt for at undgå sygdom eller indlæggelse. Ofte har jeg hørt en ældre medborger omtale sin hjemmehjælper som en tryg og kær person, de for alt i verden ikke vil miste.

I de fleste kommuner går man i den retning, at hjemmehjælpere og sosu-assistenter får flere kompetencer. Undervisning er vigtig her, og to gange om ugen mødes de og sygeplejersker for at gennemgå borgerne .især selvfølgelig de med komplicerede forløb.

Her sparres der, lægges planer, og sygeplejersker kobles på hvis nødvendigt. Der samarbejdes på kryds og tværs.

I Gribskov går man den modsatte vej.

At dele hjemmeplejen op i mange små enheder virker som det stik modsatte af det behov for sammenhæng, som er så nødvendigt.

Jeg tror, det giver det bedste tværfaglige samarbejde at have både hjemmepleje og hjemmesygepleje under samme tag, og det er et langt og sejt træk at opbygge kompetencerne i eget regi.

Men hvis ikke det skal være på kommunens hænder, så virker det endnu mere kortsigtet at fordele ansvaret ud på så mange, ikke at sikre kontinuiteten samt at bruge krudtet på at skulle kontrollere leverandørerne.

Der er mangel på sosu-assistenter og sygeplejersker over alt. Jo dårligere arbejdsmiljøet er, jo flere søger i vikarbureau.

Det er ikke godt for borgerne eller for økonomien.

Det kræver investeringer at skabe en god hjemmepleje. Investeringer, som jeg anerkender er svære at finde penge til i en presset økonomi, men de kortsigtede løsninger har også store konsekvenser for økonomi og ikke mindst for borgerne.

Publiceret 11 May 2019 07:00