old woman in background in bed holding her wrinkled arm and hand over teddy toy

old woman in background in bed holding her wrinkled arm and hand over teddy toy

DEBAT: Sundhedsvæsenet fungerer ikke - hvor siger politier noget andet?

Af
Mogens Philip

Bredland 4

3230 Græsted

debat Når man læser formanden for sundhedsudvalget Pia Foghts nytårshilsen, offentliggjort i Ugeposten 22. januar, kunne man får det indtryk, at sundhedsvæsenet i Gribskov Kommune fungerer og nu skulle laves endnu bedre.

Enten ved Pia Foght ikke, hvor dårligt sundhedsvæsnet i Gribskov Kommune fungerer, eller nytårshilsenen skulle betragtes som en beroligelse til borgerne.

Et eksempel, som undertegnede selv har været ude for, og som efter research ikke er noget enestående:

13. januar brækkede min samleverske sin hofte. Alt fungerede optimalt, indtil hun 18. januar blev udskrevet fra Hillerød hospital. Det bemærkes, at Hillerød Hospital havde informeret kommunen, som de skal, ligesom undertegnede fik et hastebrev med fra hospitalet til Gribskov Kommune - og herefter gik sagen i stå.

Damen i Borgerservice ville ikke modtage brevet fra hospitalet, hvilket hun så gjorde efter en meget stor diskussion.

Undertegnede havde påregnet, at kommunen ville henvende sig for at oplyse, hvorledes man kom videre i sagen.

Efter to dage at have ventet på at blive sat igennem til visitation, fire timer pr dag, henvendte undertegnede sig til borgmesteren, hvilket medførte, at jeg fik en kontaktperson, men dette medførte ikke, at man kom videre i sagen.

Herefter måtte vi selv ordne tingene privat. Det eneste, der har fungeret i dette noget skandaløse forløb, er Attendo.

Havde vi ikke hjælpen fra dem, havde det set sort ud.

Det er typisk, at det eneste, der fungerer, har Gribskov Kommune sagt op.

I stedet for mange nye versioner, skulle kommunen måske reparere på det, man har, således at det kommer til at fungere.

Det, der er problemet for borgerne, er, som det blev udtrykt af en af medarbejderne i Borgerservice:

"Det er en politisk beslutning,, at borgerne må vente."

Dette burde ikke være rigtigt under henvisning til, at politikerne er valgt for at varetage borgernes interesser.

Publiceret 07 February 2019 10:00