Søborg Sø blev tørlagt for at bruge arealet til landbrug, men nu går processen den anden vej. Pressefoto

Søborg Sø blev tørlagt for at bruge arealet til landbrug, men nu går processen den anden vej. Pressefoto

Biolog fortæller om projektet Søborg Sø

foredrag Naturhistorisk Forening for Nordsjælland inviterer til foredrag torsdag 7. februar kl. 19.30 i Kedelhuset, Fredensvej 12, Hillerød, giver biolog og specialkonsulent i Naturstyrelsen Ida Dahl Nielsen en status for projektet med at genoprette Søborg Sø.

Søen var den fjerdestørste sø i Nordsjælland, indtil den blev tørlagt tilbage i 1790'erne for at blive brugt til landbrug. Nu arbejdes der med at genskabe et stort naturområde på ca. 500 ha, hvoraf størstedelen vil blive en lavvandet sø og med omkringliggende enge.

I øjeblikket foregår der forhandlinger med lodsejerne på søen og projektering af søen er i fuld gang. Der er allerede erhvervet ca. 200 ha især i den nordlige ende af området omkring Søborg Slotsruin.

Ved foredraget kan man høre om de mange forhold, der er i spil som for eksempel vandbalance, fugle, fisk, stier, kulturhistorie, naturpleje m.m. Og om den videre proces med borgerinddragelse i forbindelse med en miljøkonsekvensvurdering af projektet og tidsplanen for, hvornår der kommer vand i søen.

Entré 50 kroner., medlemmer gratis adgang.

jesl

Publiceret 04 February 2019 10:00

SENESTE TV

Påskemarch med Idrættens Venner

arrangement Langfredag 19. april holder Idrættens Venner i Tisvilde den traditionelle påskemarch for 42. gang.

Marchen foregår i det skønne Tisvilde Hegn og Troldeskoven, hvor deltagerne kan vælge mellem at gå enten 12, 20 eller 30 km i det tidlige forår. Specielt den korte rute er velegnet for en familieudflugt, da den overalt går ad gode og farbare stier.

Man kan starte på alle ruter fra kl. 8 fra Idrætshuset, Hovedgaden, hvor også sekretariatet har hovedkvarter. Her kan deltagerne købe startkort indtil kl. 10 på 30 km-ruten, kl. 11 på 20 km-ruten og kl. 12 på den korte rute.

Rasteplads med grill

Rastepladserne er igen ved Stængehus og Bækkebro, hvor det vil være muligt at få lidt at spise og drikke undervejs.

På Bækkebro har man taget den store grill med, hvor man kan købe grillpølser. Der er selvfølgelig også varme og kolde drikke.

Alle skal være i mål kl. 16.

Hvis man ønsker at gå ruten, koster det 20 kr. Skal der medalje med, koster det 40 kr. For børn under 15 år inklusive medalje koster det 30 kr. Der er kontant betaling.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Tisvildeleje Gymnastik Forening.

jesl

Frivilligheds-messe for foreningerne

arrangement Under overskriften 'Netværk gør stærk' inviterer Frivilligt forum Gribskov alle frivillige foreninger - kulturelle-, sociale- og idrætsforeninger - til fælles møde for at styrke kendskab til, hvilke foreninger der er, og hvad de står for.

Det foregår lørdag 27. april kl. 14-17 i Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge.

Ved hjælp af udstillingsboder og små 'speed-dating-møder' vil man blive klogere på, hvad frivillighed står for i Gribskov Kommune.

Frivillig forum håber med arrangementet, at være med til at styrke frivilligheden og bringe mange forskellige foreninger sammen, så både de og andre ude fra, kan blive klogere på hvem foreningerne er og hvad de kan bruges til.

Alle kan få en bod

"Hvis vi kender hinanden, bliver vi også meget bedre til at bruge hinanden," siger formand for Frivilligt Forum Ole Thomsen i en pressemeddelelse.

Alle foreninger der deltager, får mulighed for at få en bod, hvor de kan præsentere deres aktiviteter.

Der vil også på dagen være et par fælles oplæg.

jesl