Søborg Sø blev tørlagt for at bruge arealet til landbrug, men nu går processen den anden vej. Pressefoto

Søborg Sø blev tørlagt for at bruge arealet til landbrug, men nu går processen den anden vej. Pressefoto

Biolog fortæller om projektet Søborg Sø

foredrag Naturhistorisk Forening for Nordsjælland inviterer til foredrag torsdag 7. februar kl. 19.30 i Kedelhuset, Fredensvej 12, Hillerød, giver biolog og specialkonsulent i Naturstyrelsen Ida Dahl Nielsen en status for projektet med at genoprette Søborg Sø.

Søen var den fjerdestørste sø i Nordsjælland, indtil den blev tørlagt tilbage i 1790'erne for at blive brugt til landbrug. Nu arbejdes der med at genskabe et stort naturområde på ca. 500 ha, hvoraf størstedelen vil blive en lavvandet sø og med omkringliggende enge.

I øjeblikket foregår der forhandlinger med lodsejerne på søen og projektering af søen er i fuld gang. Der er allerede erhvervet ca. 200 ha især i den nordlige ende af området omkring Søborg Slotsruin.

Ved foredraget kan man høre om de mange forhold, der er i spil som for eksempel vandbalance, fugle, fisk, stier, kulturhistorie, naturpleje m.m. Og om den videre proces med borgerinddragelse i forbindelse med en miljøkonsekvensvurdering af projektet og tidsplanen for, hvornår der kommer vand i søen.

Entré 50 kroner., medlemmer gratis adgang.

jesl

Publiceret 04 February 2019 10:00

SENESTE TV