DEBAT: Borgerinddragelse og samskabelse – ikke noget nyt

Af
Pernille Lütken, Villingerød Bylaug

Jette Haugaard, Annisse Lokalråd

Gribskov Lokalforeningsråd

Debat I artiklen ’Vi skal gå nye veje’ efterlyser Jesper Behrensdorff flere lokalråd eller ’forsamlinger’ i alle Gribskovs lokalsamfund, og han mener, at samskabelse er et ’fluffy ord’, og at vi skal prøve at se nye veje.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Gribskov Lokalforeningsråd oprettet. Rådet repræsenterer 15 ud af kommunens 16 lokalråd, borgerforeninger og bylaug. Til sammenligning kan det oplyses, at i Halsnæs Kommune findes to lokalråd.

I 2008 oprettede Gribskov Kommune under navnet Dialogforum for Lokalsamfund et samarbejde med Gribskov Lokalforeningsråd. Det overordnede formål med samarbejdsfladen var, at Gribskov Kommune herigennem medvirkede til at skabe rammer, som støttede borgernes engagement i og bidrag til lokalsamfundet. Dialogforum for Lokalsamfund blev nedlagt i 2017. I dag er lokalsamfundene repræsenteret i Det Grønne Dialogforum.

For lokalsamfundene i Gribskov Kommune er borgerinddragelse og samskabelse ikke et ’fluffy begreb’, men en virkelighed som har eksisteret i årevis. Eksempelvis var det for et par år siden et samarbejde mellem frivillige fra Blistrup- og Vejby Lokalråd og Gribskov Kommune, som løftede det praktiske arbejde med indkvartering af flygtningene.

Et andet eksempel på samskabelse er ’Put and take søen’ i Dronningmølle drevet af Dronningmølle Borgerforening. I august deltog borgmesteren i et møde i Gribskov Lokalforeningsråd, hvor han fremhævede ’Put and take’ søen som et godt eksempel på, at lokalråd og borgerforeninger kan få lov til at drive erhverv, så der kan komme penge i byens kasse. Kommunen ønsker den form for samskabelse og borgerinddragelse.

Et tredje eksempel på samskabelse er Annisse Lokalråds samarbejde med Gribvand Spildevand A/S om regnvandsseparering og klimatilpasning. Miljøet klimasikres, Arresø bliver renere, grundejerne får en fremtidssikret klimaløsning, og Gribvand Spildevand A/S sparer penge. Der er mange vindere i kølvandet af Annisse Lokalråds og Gribvand Spildevands A/S’s samskabelse. Lokalrådet har også skrevet vejledning for processen med regnvandsafkobling, som grundejerforeninger kan lade sig inspirere af.

Frivillige i flere lokalområder i Gribskov trækker i samme retning som lokale erhvervsdrivende for at få vandreturister til lokalområderne. Eksempelvis er lokalsamfundene aktive i arbejde med etablering af nye og alternative overnatnings- og spisemuligheder og servicering af vandreturisterne.

Til sidst vil vi nævne, at Gribskov Lokalforeningsråd arbejder for, at en repræsentation af lokalsamfundene sikrer rammerne for en bred lokal deltagelse og indflydelse i nationalparken. Det vil for lokalsamfundene være en oplagt mulighed for at få ejerskab samt sikre parken dens lokale forankring.

Det er blot nogle få eksempler, men der findes mange andre.

Publiceret 11 January 2019 10:00

SENESTE TV

Gå med 30 km ad Klosterruten

motion På lørdag 29. juni er det på med vandreskoene, hvis man vil med på en ca. 30 km lang vandretur på en del af Klosterruten. I spidsen går turlederne i Dansk Vandrelaug Hans Henrik Kleinert og Ingelise Kvorning.

"Vi starter i Esrum og går langs Esrum Sø gennem Gribskov, passerer Stjernen, der er centrum for de snorlige jagtveje, som Kong Christian den 5. anlagde, og fortsætter langs Store Grib Sø. Vi passerer Mor Grib's hule, kommer også forbi Æbelholt Kloster og slutter i Hillerød," fortæller de i en pressemeddelelse fra Dansk Vandrelaug.

Øvelser og små lege

Ud over at man får motion, vil der være forskellige indslag på turene som for eksempel 'Walk and Talk', særlige øvelser og små lege, hvor man bruger alle dele af kroppen, også hjerne og hjerte, og der vil være information om seværdigheder på turen.

Der bliver pauser undervejs til at nyde medbragt mad og drikke, inden turen slutter ved Hillerød station ca. kl. 16.30.

Turen starter kl. 9 ved Esrum skole, når bussen fra Saltum ankommer.

Det koster 30 kr. at deltage, hvis man ikke er medlem af Dansk Vandrelaug.

jesl