DEBAT: Borgerinddragelse og samskabelse – ikke noget nyt

Af
Pernille Lütken, Villingerød Bylaug

Jette Haugaard, Annisse Lokalråd

Gribskov Lokalforeningsråd

Debat I artiklen ’Vi skal gå nye veje’ efterlyser Jesper Behrensdorff flere lokalråd eller ’forsamlinger’ i alle Gribskovs lokalsamfund, og han mener, at samskabelse er et ’fluffy ord’, og at vi skal prøve at se nye veje.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Gribskov Lokalforeningsråd oprettet. Rådet repræsenterer 15 ud af kommunens 16 lokalråd, borgerforeninger og bylaug. Til sammenligning kan det oplyses, at i Halsnæs Kommune findes to lokalråd.

I 2008 oprettede Gribskov Kommune under navnet Dialogforum for Lokalsamfund et samarbejde med Gribskov Lokalforeningsråd. Det overordnede formål med samarbejdsfladen var, at Gribskov Kommune herigennem medvirkede til at skabe rammer, som støttede borgernes engagement i og bidrag til lokalsamfundet. Dialogforum for Lokalsamfund blev nedlagt i 2017. I dag er lokalsamfundene repræsenteret i Det Grønne Dialogforum.

For lokalsamfundene i Gribskov Kommune er borgerinddragelse og samskabelse ikke et ’fluffy begreb’, men en virkelighed som har eksisteret i årevis. Eksempelvis var det for et par år siden et samarbejde mellem frivillige fra Blistrup- og Vejby Lokalråd og Gribskov Kommune, som løftede det praktiske arbejde med indkvartering af flygtningene.

Et andet eksempel på samskabelse er ’Put and take søen’ i Dronningmølle drevet af Dronningmølle Borgerforening. I august deltog borgmesteren i et møde i Gribskov Lokalforeningsråd, hvor han fremhævede ’Put and take’ søen som et godt eksempel på, at lokalråd og borgerforeninger kan få lov til at drive erhverv, så der kan komme penge i byens kasse. Kommunen ønsker den form for samskabelse og borgerinddragelse.

Et tredje eksempel på samskabelse er Annisse Lokalråds samarbejde med Gribvand Spildevand A/S om regnvandsseparering og klimatilpasning. Miljøet klimasikres, Arresø bliver renere, grundejerne får en fremtidssikret klimaløsning, og Gribvand Spildevand A/S sparer penge. Der er mange vindere i kølvandet af Annisse Lokalråds og Gribvand Spildevands A/S’s samskabelse. Lokalrådet har også skrevet vejledning for processen med regnvandsafkobling, som grundejerforeninger kan lade sig inspirere af.

Frivillige i flere lokalområder i Gribskov trækker i samme retning som lokale erhvervsdrivende for at få vandreturister til lokalområderne. Eksempelvis er lokalsamfundene aktive i arbejde med etablering af nye og alternative overnatnings- og spisemuligheder og servicering af vandreturisterne.

Til sidst vil vi nævne, at Gribskov Lokalforeningsråd arbejder for, at en repræsentation af lokalsamfundene sikrer rammerne for en bred lokal deltagelse og indflydelse i nationalparken. Det vil for lokalsamfundene være en oplagt mulighed for at få ejerskab samt sikre parken dens lokale forankring.

Det er blot nogle få eksempler, men der findes mange andre.

Publiceret 11 January 2019 10:00

SENESTE TV

Spil bingo og hjælp SOS Børnebyerne

Hjælp SOS Børnebyerne arrangerer bingospil torsdag 21. Marts.

Denne dag kan du spille og støtte en god sag . Det sker i "Det Gamle Posthus" på Stationsvej i Gilleleje. SOS Børnebyerne er klar med masser af spilleplader og gevinster. Overskuddet fra dagen går ubeskåret til SOS Børnebyerne.

Det er SOS Børnebyernes Lokalgruppe, der står for arrangementet, og de håber, at både garvede bankospillere og nybegyndere har lyst til at være med og støtte den gode sag.

”Vi har været rundt i byens butikker for at få sponsoreret gaver til arrangementet. Det har været en meget positiv oplevelse. Vi mærker stor velvilje og god opbakning til den indsats SOS Børnebyerne gør rundt om i verden for at hjælpe forældreløse og udsatte børn,” siger Anni Sejrsbøl fra lokalgruppen.

Kapp