Hvis vi begynder at være mere nysgerrige over for hinanden og spørge ind til, hvad den anden mener i stedet for at tolke, kan vi træffe bedre beslutninger og undgå mange misforståelser. Foto: Mostphotos

Hvis vi begynder at være mere nysgerrige over for hinanden og spørge ind til, hvad den anden mener i stedet for at tolke, kan vi træffe bedre beslutninger og undgå mange misforståelser. Foto: Mostphotos

'Spørg - i stedet for at tolke, hvad dine venner mener'

Vær nysgerrig og spørg - i stedet for at tolke, hvad dine venner mener

Af
Inge Madsen,

coach og foredragsholder

klumme For nylig stødte jeg på et citat, der i sin slang formulering lød sådan: ”Assumption is the mother of all fuck ups”. Så er det sagt! Og hvor er der meget sandhed i det. For hvor tit har vi ikke netop misforstået andre, fordi vi troede, de så, mente eller tænke det samme, som vi? – Ja, nu kan jeg selvfølgelig kun tale for mig selv, men når jeg i coaching sammenhæng hører, hvad der sker i familierne og i virksomhederne, ved jeg, at jeg ikke er alene! Så hvad kan vi gøre ved det?

Du er dig …

Og det er der ingen andre der er! Måske har du en familie med søskende, hvor I er vokset op sammen. Men alligevel er I ikke ens! Du har din måde at se verden på og dine søskende har deres. Vi har måske forskellige overbevisninger om penge, køn, arbejde, indvandring osv. – heldigvis! Så hvorfor er det, at vi glemmer det, når vi kommunikerer med andre mennesker?

Uden at komme med en videnskabelig afhandling om det, tror jeg, at når noget er så logisk eller oplagt i vores tanker, glemmer vi, at andre ikke har haft adgang til den tankerække eller de overbevisninger, der gjorde, at det var så logisk eller oplagt. Det eneste de kender til vores overvejelser, er konklusionen - dét, vi siger.

Hvad mener du?

Som coach er en af de vigtigste ting at spørge, hvad den man coacher mener, med det, han eller hun siger. Måske siger de, at de gerne vil ”have det godt”. Men hvad mener de med ”godt”?

Hvis jeg i den situation oversætter min klients ”have det godt” med det, jeg synes er at have det godt, hjælper jeg ikke, men skaber forvirring. Hvis jeg vil hjælpe, må jeg få klienten til at fortælle, hvad ”have det godt” betyder. Hvad er det der gør, at vedkommende har det godt? Er det fx noget man gør, føler, tænker, spiser, oplever osv. eller? Det er jo langt fra ens fra person til person, og måske er det heller ikke nødvendigvis det samme sommer og vinter eller fra om morgenen til om aftenen. Det kan variere utroligt, så hvad er det?

Hvis to rigtig gode venner bliver enige om, at de skal have en hyggelig aften, kan det godt være, de ved, hvad de indbyrdes mener, der skal til for at få en hyggelig aften. Men det er ikke sikkert. Der findes rigtig mange mennesker, som har affundet sig med at gøre det ene eller andet i årevis, fordi de ved, at det, vil den anden gerne have. Når de så efter mange år pludselig gør oprør ved at tilkendegive noget andet, står den anden måbende tilbage: ”Jamen sådan har vi da altid gjort. Det troede jeg da, vi var enige om”.

Uanset ”hvor gamle” misforståelserne er, og om det handler om én gang eller flere gange, kan vi undgå de fleste af dem ved at pudse en gammel egenskab af nemlig at bruge vores:

Nysgerrighed

I stedet for at tro at vi ved, eller tolke os til at ”vide”, kan vi være nysgerrige og begynde at spørge ”hvad mener du med …”. I starten vil de fleste, der får det spørgsmål af en kollega, ven eller ægtefælle nok blive lidt forbavsede, men efter en kort tænkepause, er de klar med at fortælle det.

Hvis vi begynder at være mere nysgerrige over for hinanden og spørge ind til, hvad den anden mener i stedet for at tolke, kan vi træffe bedre beslutninger og undgå rigtig mange misforståelser og konflikter. Og så svært at det da heller ikke. Det kræver bare lidt øvelse.

En sidegevinst vil være, at vi får nogle rigtig gode samtaler, hvor vi kommer tættere på hinanden, fordi vi lærer hinanden bedre at kende. Vi får et lille kig ”indenfor”, helt ind i de overvejelser, tankerækker og overbevisninger, der ligger bag, at vi gør som vi gør, eller siger som vi siger.

Vores evne til at drøfte ting og se dem og prøve at forstå dem fra flere vinkler, bliver bedre. Vi bliver mere nuancerede og har en bredere opfattelse af problematikken, inden vi beslutter os for, om vi vil beholde vores standpunkt eller måske justere det en smule. Kort sagt, det bliver sjovere at være sammen, fordi vores samtale hjælper os til at blive endnu klogere som mennesker. Også på os selv.

Inge Madsen er stresscoach samt kursus- og foredragsholder. Se mere på ingemadsen.dk

Publiceret 08 October 2018 07:00

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs