Gilleleje Kirke er den eneste, der levede op til Reformationens krav i Danmark. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Gilleleje Kirke er den eneste, der levede op til Reformationens krav i Danmark. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Reformationen i 1536 blandt fiskerne

lokalhistorie Onsdag 10. oktober kl. 14.30-16.30 indbyder Luthersk Mission til et eftermiddagsmøde med et foredrag med vide lokale perspektiver.

Museumsinspektør Søren Frandsen fra Museum Nordsjælland kaster her lys over, hvordan reformationen blandt fiskerne i Gilleleje forløb. Det gælder særligt med tanke på året 1536. Der er meget, der tyder på, at fiskerne i Gilleleje var stærkt optaget af Martin Luthers nye lære. Straks efter reformationen ansatte man formodentlig egen præst, der kom til at stå i et stærkt modsætningsforhold til præsten i Søborg, som fra gammel tid havde haft gillelejerne blandt sine sognebørn. I fiskerlejet formåede man også i årene efter reformationen at bygge en kirke efter de lutherske forskrifter.

Gilleleje Kirke er den eneste i landet, der som nybyggeri helt og fuldt lever op til reformatorernes krav om enkelthed. Alle interesserede er velkommen, og arrangementet er gratis.

Der serveres kaffe og kage midtvejs i programmet.

jbe

Publiceret 08 October 2018 11:30

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs