Det kan medføre en bøde på op til 2.000 kr., hvis du overtræder et vandingsforbud. Foto: Lisbeth Holten, Bolius Boligejernes Videncenter

Det kan medføre en bøde på op til 2.000 kr., hvis du overtræder et vandingsforbud. Foto: Lisbeth Holten, Bolius Boligejernes Videncenter

Hvad må du under et vandingsforbud?

Tørken har resulteret i vandingsforbud flere steder i landet. Men hvor meget vand må du egentlig bruge under et vandingsforbud, og hvad koster det, hvis du alligevel vander din have? Få svar her

Af
Simon Johansen

Bolius Boligejernes Videncenter

tørken Det gode vejr vil ingen ende tage, og vi befinder os lige nu i den tørreste periode i mange, mange år. De tørre dage har betydet, at græsplænen er blevet gul, og at planterne tørster. For at komme haven til undsætning har mange bevæbnet sig med haveslangen for at vande – og i flere tilfælde for også at fylde havebassinnet op.

Men vandværkerne er pressede, og mange steder i landet er der blevet indført vandingsforbud.

Beskeden fra Danske Vandværker er klar: Spar på vandet i varmen!

Danmark mangler ikke vand

Men vandingsforbuddet skyldes nu ikke, at der er lavvande i Danmarks grundvandsmagasiner. Faktisk er der rigeligt med vand.

Flere våde år har fyldt magasinerne til randen, og der skal en lang række knastørre år til, før landet risikerer at være i decideret vandmangel.

Derfor må du også godt normalt vande haven, når der ikke er udstedt vandingsforbud.

- Under normale omstændigheder er det fint. Du betaler jo for det vand, du hælder ud i haven. Og en have kan altså sluge rigtig meget vand. Problemet opstår, fordi der er så mange, der gør det. Vandet forsvinder fra vandværkerne, og situationen bliver kritisk, forklarer Robert Jensen, der er juridisk rådgiver for Danske Vandværker.

Vandværker er ikke gearet til tørke

Grunden til, at vandværkerne ikke kan følge med, er i stedet, at danskerne ganske simpelt bruger mere vand, end de plejer.

Når du vander haven eller fylde badebassinnet, bruger du hurtigt hundredvis liter vand, som du ikke normalt ville have brugt.

"Ethvert vandværk er dimensioneret til at levere vand til almindelige husholdningsformål i et givet område. Så hvis borgerne begynder at bruge meget mere vand, løber vandværket hurtigere tør. Det kan simpelthen ikke nå at pumpe så meget vand ud, og rørene er sjældent designet til det," forklarer Robert Jensen.

Han påpeger, at vandværkerne ikke er gearet til at dække danskernes behov for havevanding.

"Vi befinder os i en periode med mange gule græsplæner. Normalt sørger regn for at holde plænerne grønne, men hvis vi nu skal holde græsset grønt med haveslangen, forsvinder vandet hurtigt fra vandværket. De tørre haver kan suge enorme mængder vand."

I en tørkeperiode er det derfor vigtigt for vandværkerne at fokusere på, at der er rigeligt af deres kerneprodukt: Drikkevand.

Havevanding kan medføre bøde

Hvis du trodser vandingsforbuddet og alligevel vander din have, kan du risikere at blive anmeldt til politiet af for eksempel din nabo.

Det kan ifølge politiet medføre en bøde på op til 2.000 kroner. Men det afhænger af de konkrete omstændigheder, og i langt de fleste tilfælde vil der blot være tale om en henstilling fra politiets side.

De politikredse, som Bolius har været i kontakt med, har ikke hørt om konkrete episoder, hvor en borger har overtrådt vandingsforbuddet med bøde til følge.

Når der er vandingsforbud, henvises der til vandforsyningslovens paragraf 52, som lyder:

”Almene vandforsyninger kan, når anlæggets drift eller hensynet til vandforekomsterne skønnes at gøre det nødvendigt, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget, herunder med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder.”

Tjek reglerne hos dit vandværk eller kommune

Det er dog ikke kun almene vandforsyninger som vandværker, der kan indføre vandingsforbud. Enhver kommune kan også pålægge alle vandværker i kommunen at indføre vandingsforbuddet.

Robert Jensen fra Danske Vandværker forklarer, at der ved de fleste vandingsforbud er tale om forbud mod vanding af haven. Men der kan også være tale om forbud mod fx at fylde sin swimmingpool eller badebassin med vand.

"Hvis du er i tvivl, skal du se på ordlyden i det vandingsforbud, som dit vandværk har udstedt," forklarer Robert Jensen.

I forbuddet lyder der dog ikke noget om, hvor meget vand du må bruge.

Robert Jensen forklarer, at vandingsforbuddet ikke handler om mængden af vand, som du bruger. Det handler om formålet. Du får at vide, at du ikke må vande haven, så i princippet må du godt bruge enorme mængder vand på andre ting.

"Men det ville selvfølgelig ikke give mening, at du gør det, for det handler jo om at spare på vandet."

Publiceret 09 August 2018 10:19