A young hand comforts and elderly hand

A young hand comforts and elderly hand

Debat: Nu må der strammes op på ældreområdet

Af
Bjarne Jagd Nissen

Nordhøjvej 7

3250

Gilleleje

Ugeposten har gennem længere tid bragt en række artikler om Gribskov Kommunes behandling af sine ældre borgere.

Nu er det jo altid nemmere at rise end at rose, men når uheldige hændelsesforløb eller manglende rettidige tiltag kommer så meget i overtal, som tilfældet er i Gribskov, må der være noget grundlæggende galt med kommunens styring af ældreområdet.

Det seneste eksempel er denne uges læserbrev om kommunens reaktion på en borgers (Per Roswall) henvendelse om at få fremskaffet en rollator til sin nyopererede kone.

Det er blot eet af mange eksempler på en højest besynderlig og noget arrogant behandling fra kommunens side. Hvor svært kan det være at få fremskaffet en rollator? Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at kommunen afgiver et sådant svar, og at en nyopereret patient skal vente 14 dage eller længere på en rollator!

I samme nummer af Ugeposten kan man også læse om en fælles henvendelse til kommunen fra ældreorganisationerne i Gribskov.

Henvendelsen drejer sig om at friholde de forslag til besparelser på ældreområdet, som kommunen, efter at have åbnet det tidligere vedtagne budget, nu agter at gennemføre. Bl.a. ønsker man at lukke dagcentret Holbohave, som ifølge ældreorganisationerne og mange indlæg fra forskellige borgere vil være til stor skade for de berørte borgere og deres familier.

Holbohave blev under megen opmærksomhed og med store ord åbnet i 2016 som en del af den dengang vedtagne værdighedspolitik.

Nu blot to år senere foreslår man så at lukke det igen!

At kommunalpolitikerne ikke selv kan se, hvor useriøst et forslag, der er tale om, er bekymrende.

Også andre besparelsesforslag på ældreområdet ser ugennemtænkte ud. Prisstigning på mad til ældre, besparelser på handicapområdet, kontingentstigning på aktivitetscentre m.fl. er blot nogle af de besparelsesforslag, der vil ramme kommunens ældre, hvoraf mange i forvejen allerede har svært nok ved at få det hele til at løbe rundt.

Derfor vil jeg opfordre Gribskovs kommunalpolitikere til at revurdere de planlagte besparelser og finde andre områder til de åbenbart nødvendige tiltag.

Slutteligt ville det være ønskeligt, hvis kommunen snarest kunne få så meget styr på ældreområdet, at man også som borger i Gribskov Kommune kan forvente en værdig behandling den dag, man skulle få behov for hjælp.

Endelig har det længe undret mig, at ingen tilsyneladende kan komme med en forståelig forklaring på det så pludseligt opståede kasseunderskud, der er baggrunden for de nødvendige besparelser.

Var det underskud ikke til stede, da budgettet for 2018 blev vedtaget, og som mig bekendt blandt andre den nye borgmester også var med til at vedtage?

Publiceret 08 August 2018 17:00

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs