Venstre: Holbohave skal bevares

Debatindlæg af Birgit Roswall, Gruppeformand Venstre

Efter at det lykkedes Venstre at få halveret besparelsen på ældremaden, stemte vi for, at de fremlagte besparelsesforslag blev sendt i høring.

Besparelsesforslagene indbefattede lukning af Holbohave. Venstre var enige i , at forslaget indgik i høringen, selv om vi ikke mente, at en lukning kunne komme på tale.

Vi forventer også, at de officielle høringssvar understøtter den holdning.

Vi vil dog allerede nu melde ud, at på baggrund af de bemærkninger, vi har modtaget, og Venstres holdning til, at et selvstændig dagcenter til demente er det rigtige, stemmer vi ikke for en lukning af Holbohave.

Vi vil anvise, at midlerne til den fortsatte drift af dagcenteret findes som tidligere via værdighedsmidlerne, som nu indgår i kommunens bloktilskud.

Publiceret 14 June 2018 14:30

SENESTE TV