Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Har kommunen gjort nok? Attendo-tilsyn viser fejl på fejl siden 2014

Dialogmøder. Der er tilsyneladende Gribskov Kommunes måde at gå til problemer i ældreplejen på. Det selvom der i samtlige tilsyn hos Attendo siden 2014 er fundet væsentlige fejlATTENDO-SKANDALEN Mangelfuld dokumentation, uoverensstemmelser mellem den udførte og den visiterede hjælp, fejl i borgeres doseringsæsker og flere medicinskemaer, der ikke er ajourførte.

Gribskov Kommunes tilsyn hos Attendo er ikke ligefrem opmuntrende læsning.

Faktisk viser de, at Attendo – siden de blev hovedleverandør inden for ældreplejen i Gribskov i 2014 – har haft så store problemer, at der flere gange er blevet konkluderet, at fejlene har 'betydning for patientsikkerheden'. Du spørger måske, hvad Gribskov Kommune har gjort for at imødekomme de alvorlige problemer? Man har 'indhentet Attendos handleplaner' - og holdt massevis af 'dialogmøder'. Først efter tre et halvt år nedsatte man et 'kontrolkorps', der skulle sikre kvaliteten i hjemmesygeplejen.


Problemer i 2014

Ugeposten gennemgår her hele forløbet. Kort tid efter Attendo blev hovedleverandør i 2014, blev der lavet et tilsyn. Her konstateres det, at der 'var mindre uoverensstemmelser mellem den udførte og den visiterede hjælp'. Samtidig anbefaler tilsynet, at 'Attendo Cares ledelse sikrer, at visitationen adviseres, når en borger ikke længere har behov for visiterede ydelser'.

Derudover skrev tilsynet, at Attendos dokumentationen i forhold til deres behandlinger 'er mangelfuld på flere områder'.

Forvaltningen i Gribskov Kommune vurderede dengang, at fejlene skyldtes 'den meget betydeligt øgede arbejdsbyrde' - og de konkluderede, at Attendo selv er 'bevidst om de nævnte fejl og mangler og arbejder målrettet på oprettelse af disse'.


Overfaktureret for 6 mio. kr.

Men Gribskov Kommune var tilsyneladende lidt for blåøjet, da man valgte at stole på, at Attendo arbejdede målrettet på at rette op på fejlene. I hvert fald fik plejevirksomheden i 2016 og 2017 over seks mio. kr. for ydelser, der ikke var bevilget. Det selvom tilsynet allerede to år inden altså havde vist, at der var en 'uoverensstemmelse' på området.

Tilsynet i 2015 er ikke meget bedre. Her blev der konstateret en så høj fejlmængde, at det kunne have betydning for patientsikkerheden. Især medicinhåndteringen var der problemer med, ligesom der blev fundet problemer i forhold til tilbagemeldingspligten - altså de ansattes pligt til at fortælle, hvordan borgernes aktuelle tilstand er.

Tilsynet konstaterede, at det kræver en 'bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpe' problemerne. Gribskov Kommune modsvar til de alvorlige problemer var at 'indhente Attendos handleplan på implementering af tilsynets anbefalinger', og så holdt man 'dialogmøder'. Det mente man kunne sikre, at 'de samme fejl og mangler ikke' gentog sig.

Men effekten af den indsats kan man også diskutere. I hvert fald fik Attendo så sent som i december - altså igen to år efter at handleplaner allerede skulle have sikre, at den slags fejl slet ikke kunne finde sted – hård kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed for ikke at melde tilbage på nødråbene fra 91-årige Agnes Helene Jensens og hendes pårørende, da et mindre sår udviklede sig. Den mangelfyldte pleje endte – med de pårørendes egne ord – med at tage livet af Agnes Helene Jensen.

I begyndelsen af 2016 viste et tilsyn hos Attendo igen 'væsentlige mangler med betydning for patientsikkerheden'. Og selvom Gribskov Kommune altså havde holdt dialogmøder og indsamlet handleplaner, så det ikke burde kunne finde sted, var der også stadig problemer med medicinhåndteringen.


Fejl i medicin

Der blev blandt andet konstateret fejl med medicinmængden 'i en borgers doseringsæske, flere medicinskemaer er ikke ajourførte, og doseringsæskerne er ikke konsekvent mærket med navn og cpr.nr.'. Tilsynet har været på besøg i alle tre afdelinger hos Attendo i Gribskov - og alle tre steder er der fundet fejl i medicinhåndteringen.

Derudover er der som i tidligere tilsyn også konstateret fejl i Attendos handleplaner, ligesom der igen er uoverensstemmelse mellem visiterede og leverede ydelser.

Gribskov Kommune gav denne gang Attendo et gult påbud. Forvaltningen bad desuden endnu engang Attendo om at udarbejde 'handleplan med konkrete handlinger', som sikrede, at de samme fejl og mangler ikke sker igen. Og så skal der igen holdes dialogmøder.

I slutningen af 2016 lavede man igen tilsyn hos Attendo. Her var der igen væsentlige mangler, men man konstaterede også, at der var 'sket tydeligt kvalitetsløft på mange parametre siden sidste tilsyn'. Alligevel blev det for tredje gang på to år påpeget, 'at det i højere grad skal sikres, at der er overensstemmelse mellem visiterede ydelser og leverede ydelser.'


Vil indsamle handleplaner

Forvaltningen kommenterede igen, at man ville indsamle 'handleplaner' og holde 'dialogmøder'.

I august 2017 brændte det for alvor på for Attendo. I maj og juni fik plejevirksomheden et gult og et rødt påbud for fejl i hjemmesygeplejen. Det røde påbud fik Attendo for den mangelfulde behandlingen af Agnes Helene Jensen. Og her satte Gribskov Kommune hårdt ind.

Man oprettede blandt andet en hotline, hvor man nu - vel at mærke i kommunens åbningstid - kunne melde ind, hvis man oplever svigt i hjemmeplejen. Samtidig har iværksatte man 'et midlertidigt kontrol-korps, som udfører forskellige former for kvalitetskontrol med hjemmesygeplejen'.

I januar 2018 bliver nettet igen strammet om Attendo. Ugeposten kan fortælle, at Attendo alene i 2016 og første halvår af 2017 har sendt regninger for 13,4 mio. kr. for arbejde, de ikke har udført. En stor del af det beløb var altså noget, som Gribskov allerede blev advaret om i 2014. I februar tog kritikken til, da tre tidligere medarbejdere anonymt fortalte, at Attendo bevidst havde faktureret for arbejde, der ikke var lavet.

Tilbage står, at der hos Attendo i samtlige tilsyn siden 2014 er fundet fejl. Alligevel var det først i august 2017, at Gribskov Kommune nedsatte et kontrolkorps, der skulle lave kvalitetskontrol med hjemmesygeplejen.

Indtil da havde man nøjedes med at indsamle handleplaner og holde dialogmøder.


Ingen kommentar

Ugeposten ville gerne have spurgt forvaltningen i Gribskov Kommune om deres kontrol af Attendo. Men da Ugeposten i sidste uge spurgte centerchef Mikkel Damgaards, om de havde en kommentar til en anden artikel om hjemmeplejen lød svaret, at man ikke havde 'yderligere kommentarer i øjeblikket', fordi man oven på forhandlingerne om at hjemtage hjemmesygeplejen har en såkaldt 'stand still-periode'.

Vi ville blandt andet gerne have spurgt forvaltningen om følgende:

- I samtlige tilsyn siden 2014 er der fundet fejl hos Attendo. Alligevel er jeres modsvar konsekvent, at I beder om 'handleplaner' og holder 'dialogmøder'. Set i bagklogskabens lys har I så gjort nok for at dæmme op for problemerne?

- Det er de samme problemer, der går igen i tre et halvt år. Alligevel skal vi helt frem til 2017, før I nedsætter en decideret kontrolgruppe. Hvorfor skete det ikke noget før?

- Allerede i 2014 viste et tilsyn, at der var uoverensstemmelser mellem 'den udførte og den visiterede hjælp'. Alligevel har Attendo i 2016 og 2017 overfaktureret for over seks mio. kr. for netop det. Hvordan kan det ske?


Publiceret: 07. Marts 2018 11:45
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Ugeposten Gribskov