Over halvdelen af de køretøjer, som skulle have klippet pladerne, kørte usynede rundt i mindst ét år, og 12 procent kørte usynede i fire år eller mere, viser en rapport fra statsrevisorerne.

Over halvdelen af de køretøjer, som skulle have klippet pladerne, kørte usynede rundt i mindst ét år, og 12 procent kørte usynede i fire år eller mere, viser en rapport fra statsrevisorerne. colourbox.com

Tusindvis af bilvrag kører frit rundt

Biler, der egentlig skulle have været til syn for længe siden, kører frit rundt i trafikken. Politi og Skat modtager kritik fra stats-revisorerne

Af
Claus Djørup

BILSYN Bilister kan køre rundt i farlige bilvrag uden at bekymre sig om rykkere fra Skat eller politiets boltsaks.

Derfor kritiserer statsrevisorerne to ministerier – Justits- og Skatteministeriet – for sløvhed, når det gælder om at få usynede køretøjer til syn.

Tilmed fylder ældre køretøjer over 16 år forholdsvis meget i opgørelsen over usynede biler, konstaterer statsrevisorerne, som netop har fået Henrik Thorup (Dansk Folkeparti) som formand.

Tre ud af fem usynede køretøjer er personbiler, mens resten er blandt andet tunge køretøjer.

Ændring af loven

En lovændring i midten af 2012 havde til formål at nedbringe antallet af usynede biler fra cirka 15.000 til omkring 2500. Man har kun nået det halve.

Transportministeriet slipper for kritik, fordi Færdselsstyrelsen har iværksat sanktioner over for alle bilister med en vis en effekt.

Der falder dog kritik for manglende opfølgning over for opfølgningen hos to andre myndigheder.

Mange ubetalte bøder

Skat har ikke formået at inddrive alle bøder, og politiet har heller ikke inddraget mange nummerplader.

Statsrevisorernes kritik bygger på en rapport fra Rigsrevisionen.

Politiet fik ikke opsøgt 92 procent af de køretøjer, som stod til at få inddraget nummerplader i perioden 2012-2017.

Over halvdelen af de køretøjer, som skulle have klippet pladerne, kørte usynede rundt i mindst ét år, og 12 procent kørte usynede i fire år eller mere.

Samtidig lykkedes Skat kun med at inddrive under halvdelen af bilsynsbøderne i den undersøgte periode. Bødegælden var over 60 millioner kroner ved udgangen af sidste år.

Publiceret 02 November 2018 12:28

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV