Forsinkelsen er en gevinst for mange boligejere i hovedstadsområdet, mens boligejerne i de fleste af landets kommuner uden for hovedstadsområdet økonomisk ikke vil mærke det store til udskydelsen af ejendomsvurderingen.

Forsinkelsen er en gevinst for mange boligejere i hovedstadsområdet, mens boligejerne i de fleste af landets kommuner uden for hovedstadsområdet økonomisk ikke vil mærke det store til udskydelsen af ejendomsvurderingen.

Nye ejendomsvurderinger udskudt igen

Regeringen har udskudt de nye ejendomsvurderinger yderligere et år, så nye ejendomsskatter først skal betales i 2021. Boligejerne i hovedstadsområdet får en ekstra besparelse på 1.600-3.700 kr.

Af
Jørgen Munksgaard Rasmussen

Bolius Boligejernes Videncenter

bolig Regeringen har igen udskudt de nye ejendomsvurderinger, som nu først bliver udsendt til boligejerne i løbet af 2020 med skattemæssig effekt i 2021. I 2019 udsendes alene vejledende vurderinger.

Oprindeligt havde regeringen regnet med, at det nye vurderingssystem skulle træde i kraft i 2019, så boligejerne med det samme skulle betale grundskyld på baggrund af de nye vurderinger.

Beregn selv din boligskat i 2021

Men i maj 2018 meddelte skatteminister Karsten Lauritzen (V), at de nye vurde-ringer ville blive udsendt løbende i 2019. Dermed ville boligejerne først skulle betale grundskyld af de nye vurderinger i 2020.

Udskydelse

Nu udskydes de nye ejendomsvurderinger altså igen. Ifølge Skatteministeriet skyldes det, bl.a., at sagsbehandlingssystemet, der skal sikre, at hver enkelt boligejers sag kan håndteres på en sikker og ensartet måde af Vurderingsstyrelsen, ikke når at blive endeligt klar, Dermed er der risiko for, at sagsbehandlingen ikke vil være juridisk holdbar, og det ønsker skatteministeren ikke.

Forsinkelsen er en gevinst for mange boligejere i hovedstadsområdet, mens boligejerne i de fleste af landets kommuner uden for hovedstadsområdet økonomisk ikke vil mærke det store til udskydelsen af ejendomsvurderingen.

Ifølge beregninger fra Danske Bank ventes besparelsen at ligge på omkring 3.700 kr. i 2020 for husejere på Frederiksberg, mens husejere i Gladsaxe og Hvidovre står til en besparelse på et par tusinde kroner.

I eksempelvis kommuner som Vesthimmerland, Tønder og Morsø betaler boligejerne meget lidt i grundskyld, og samtidig har huspriserne ikke ændret sig nævneværdigt gennem de senere år, og det betyder, at boligejerne i disse kommuner derfor ikke vil opleve nogen besparelse på den udskudte ejendoms-vurdering.

Samlet forventes det, at udskydelsen af det nye vurderingssystem vil koste staten 700 millioner kr., som staten vil dække.

Når en del husejere slipper billigere i grundskyld, hænger det sammen med den måde, som grundskatten beregnes på.

I øjeblikket beregnes grundskylden på baggrund af enten den faktiske vurdering eller den såkaldte grundskatteloftværdi. Sidstnævnte er beregnet ud fra, at grundskylden højst må stige 5–7 procent årligt.

Den årlig stigning i grundskylden fortsætter, indtil grundskatteloftværdien har nået den faktiske vurdering af boligen, hvorefter stigningerne ophører.

Udskydelsen af de nye vurderinger vil derfor gavne alle de boligejere, der har udsigt til stigende vurderinger, og hvor der betales grundskyld af den aktuelle vurdering. Det er derfor, besparelsen er størst i omegnskommunerne til Køben-havn.

"Man kan sige det på den måde, at for de boligejere, hvor der er stor afstand mellem den faktiske vurdering og grundskatteloftværdien, har udskydelsen af de nye vurderinger ikke nogen betydning. - Men hvis loftet er nået, vil boligejere i områder med stigende vurderinger slippe for en stigning i grundskylden i kraft af udsættelsen," siger cheføkonom i Real-kredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Tilbagebetalinger udskydes

Mens nogle boligejere altså får endnu et år med rabat på ejendomsskatterne, må de boligejere, som har betalt for meget i boligskatter på grund af for høje vurderinger, vente et år mere på at få penge tilbage. I ventetiden forrentes pen-gene dog.

Når vurderingen er udsendt, vil boligejerne kunne tage bestik af, hvor meget der fremover skal betales i samlede ejendomsskatter – eksklusiv skatterabatten.

Vær dog opmærksom på, at ejendomsværdiskatten fra og med 2021 nedsættes til 0,55 procent af vurderingen fra de aktuelle 1,0 procent.

Tilsvarende bliver den gennemsnitlige grundskyldspromille nedsat fra 26 promille til 16 promille fra og med 2021. Endvidere fratrækkes der 20 procent fra vurderingerne som følge af det såkaldte 'forsigtighedsprincip'.

Da provenuet fra boligskatterne fastholdes uændret, indebærer forsigtighedsprincippet dog reelt, at vurderingen af en bolig kan afvige med op til plus/minus 20 procent fra den reelle værdi – uden at boligejeren kan få medhold i sin klage.

Publiceret 11 November 2018 09:00

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs