Ældre Sagen oplever flere medlemmer, der klager over at blive afvist af deres bank og realkreditinstitut. Arkivfoto.

Ældre Sagen oplever flere medlemmer, der klager over at blive afvist af deres bank og realkreditinstitut. Arkivfoto.

Ældre med god økonomi får nej til lån

Selvom du har en velpolstret økonomi og friværdi i din bolig, er det ikke sikkert, du kan få lov til at låne penge, hvis du har passeret de 60 år

Af
Julie Trolle Boding og Peter Mulvany

Bolius Boligejernes Videncenter

seniorer Pensionister med god økonomi risikerer at blive afvist af banker og realkreditinstitutter, hvis de vil låne i boligens friværdi.

Flere oplever nemlig problemer med at få lov til at låne penge, hvis de har passeret de 60 år. Ældre Sagen får henvendelser fra deres medlemmer, der har problemer med belåning af boligen.

"Vi hører fra flere medlemmer, at de ikke kan låne penge, selv om de har en stor formue, og vi undrer os over, hvad der foregår i bankerne, når de ikke vil tjene penge på at låne til de ældre," siger økonom og chefkonsulent Claus Blendstrup fra Ældre Sagen.

Kan ikke forklare det

Ældre Sagen har senest fået en henvendelse fra et medlem, der ville konvertere sit lån til en lavere rente. Samtidig ville han forøge lånet, så ydelsen var uændret. Han er 80 år, og lånet lå inden for 60 procent, men han fik afslag i fem banker. Først det sjette sted fik han lånet.

Kan du fortsætte med at bo i boligen som pensionist?

Ældre Sagen har svært ved at forklare situationen, dels fordi medlemmerne ikke altid ønsker at stå frem, og dels fordi realkredit- og pengeinstitutter ikke vil svare på spørgsmål i konkrete sager.

"Vi kan ikke vide, om afslag skyldes, at kunden ikke er kreditværdig, eller om der er tale om en særlig politik over for ældre. De mange henvendelser tyder dog på, at bankerne i det mindste ikke kommunikerer særligt godt med deres kunder," forklarer Claus Blendstrup og tilføjer, at Ældre Sagen har en udmærket dialog med FinansDanmark om problemerne:

"Uden vi dog har fundet en forklaring på, at en del pensionister har den opfattelse, at de bliver afvist, fordi de 'er for gamle'," forklarer han.

Stramme krav

Problemet for mange seniorer er gældsfaktoren, som udtrykker gældens samlede størrelse set i forhold til indtægten.

Ofte er Finanstilsynet blevet beskyldt for at være for restriktiv og dermed styre realkreditselskabernes udlånspolitik, men tilsynet har ikke nogen holdning til gældsfaktoren i sin vejledning om 'God skik'.

Derfor undrer det fagekspert ved Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen, at nogle banker henviser til Finanstilsynets regler.

"Realkreditselskaberne har lov til at låne ud til pensionister og seniorer på vej mod pensionsalderen på stort set ganske samme vilkår som til almindelige børnefamilier. Så forklaringen må være, at bankerne i stedet tager udgangspunkt i en vejledning om regnskabsindberetning og opfatter denne vejledning som en 'god-skik-vejledning'," siger han.

I vejledningen om regnskabsindberetning har Finanstilsynet nemlig udstukket helt konkrete rammer for, hvordan udlån til pensionister og kommende pensionister skal indberettes.

En afgørende regel er, at gældsfaktoren for en pensionist med ejerbolig ikke må overstige 2,0. Hvis gældsfaktoren hopper op over 2,0, falder kundens kreditværdighed, hvilket kræver ekstra hensættelser fra realkreditselskabets side.

"Og det er måske her, at hunden ligger begravet. Alt andet lige vil risikoen ved udlån til kommende og nuværende pensionister være større end ved udlån til almindelige lønmodtagere. Oven i hatten kommer så den kendsgerning, at realkreditselskaberne pr. automatik skal hensætte ekstra penge på grund af den øgede risiko ved udlån til pensionister. Så set ud fra en streng økonomisk logik, er det meget naturligt, hvis realkreditselskaberne er tilbageholdende med den type af udlån," forklarer Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Par: Det er urimeligt

Jan Jeppesen og hans partner er nogle af de pensionister, der tidligere er blevet forhindret i at optage et nyt lån på trods af en millionstor friværdi i deres boliger. Jan Jeppesen, der selv er bankuddannet, kan ikke forstå det.

"Det er urimeligt ud over alle grænser. Jeg har slidt og slæbt i mit liv og betalt på min gæld, præcis som jeg har anbefalet mine kunder i banken, at de skulle gøre. Mit råd er, at de skal få deres penge ud af huset, inden de går på pension," siger Jan Jeppesen.

Publiceret 11 November 2018 06:00

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs